Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.100.50

Number of records: 492

Back
72 2331 Valid

Tesniace tmely na stavebné účely. Tmely na tesnenie škár obvodového plášťa budov. Kvalita

Release Date: 25.04.1983

72 2332 Valid

Tesniace tmely na stavebné účely. Tmely na tesnenie sklených výplní

Release Date: 12.10.1987

72 7632 Valid

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie tvarovej stálosti pri cyklických zmenách teploty

Release Date: 01.10.2001

72 7631 Valid

Hydroizolačné pásy a fólie. Časť 1: Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie rozmerovej stálosti

Release Date: 01.10.2001

72 7640 Valid

Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie dĺžky, šírky a priamosti. Časť 1: Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech

Release Date: 01.10.2001

72 7641 Valid

Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie hrúbky a plošnej hmotnosti. Časť 1: Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech

Release Date: 01.10.2001

72 7642 Valid

Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie viditeľných chýb. Časť 1: Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech

Release Date: 01.10.2001

72 7644 Valid

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové, plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech. Stanovenie priepustnosti vodnej pary

Release Date: 01.12.2001

72 2020 Valid

Liaty asfalt a asfaltový mastix na vodotesné úpravy. Definície, požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.12.2001

72 7680 Valid

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové, plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech. Stanovenie vodotesnosti

Release Date: 01.12.2001

72 7636 Valid

Hydroizolačné pásy a fólie. Časť 1: Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie odolnosti proti pretrhnutiu (driekom klinca)

Release Date: 01.01.2002

72 7637 Valid

Hydroizolačné pásy a fólie. Časť 1: Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie ťahových vlastností

Release Date: 01.01.2002

72 7638 Valid

Hydroizolačné pásy a fólie. Časť 1: Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie odolnosti spojov proti odlupovaniu

Release Date: 01.01.2002

72 7639 Valid

Hydroizolačné pásy a fólie. Časť 1: Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie šmykovej odolnosti v spojoch

Release Date: 01.01.2002

72 7648 Valid

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové, plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech. Metóda umelého starnutia vplyvom dlhodobého vystavenia zvýšenej teplote

Release Date: 01.09.2002

72 7631 Valid

Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie rozmerovej stálosti. Časť 2: Plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech

Release Date: 01.09.2002

72 7640 Valid

Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie dĺžky, šírky a rovinnosti. Časť 2: Plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech

Release Date: 01.09.2002

72 7642 Valid

Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie viditeľných chýb. Časť 2: Plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech

Release Date: 01.09.2002

72 2341 Valid

Stavebné konštrukcie. Tesniace hmoty. Stanovenie adhéznych a kohéznych vlastností tesniacich hmôt po ich vystavení teplu, vode a umelému osvetleniu cez sklo (ISO 11431:2002)

Release Date: 01.05.2003

72 2333 Valid

Stavebné konštrukcie. Tesniace hmoty. Stanovenie elastického zotavenia tmelov (ISO 7389:2002)

Release Date: 01.06.2004

72 2334 Valid

Stavebné konštrukcie. Tesniace hmoty. Stanovenie stekavosti tmelov (ISO 7390:2002)

Release Date: 01.06.2004

Dotaz zabral 0,448s.