Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.100.60

Number of records: 276

Back
72 7061 Valid

Tepelnoizolačné materiály pre stavebníctvo. Kondicionovanie na rovnovážnu vlhkosť pri definovaných teplotných a vlhkostných podmienkach

Release Date: 01.11.2000

73 0574 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie tepelného odporu metódou chránenej teplej dosky a metódou meradla tepelného toku. Hrubé výrobky s vysokým a stredným tepelným odporom

Release Date: 01.10.2001

72 7065 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie stopových množstiev chloridových, fluoridových, kremičitanových a sodných iónov rozpustných vo vode a stanovenie pH

Release Date: 01.10.2002

72 7067 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie zdanlivej objemovej hmotnosti vopred tvarovanej izolácie potrubí

Release Date: 01.10.2002

72 7068 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie koeficientu tepelnej rozťažnosti

Release Date: 01.10.2002

72 7074 Valid

Tepelnoizolačné výrobky na používanie v stavebníctve. Stanovenie odolnosti vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) proti penetrácii

Release Date: 01.08.2003

73 0598 Valid

Tepelnoizolačné výrobky na technické zariadenia budov a priemyselné prevádzky. Stanovenie deklarovanej hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti (ISO 13787: 2003)

Release Date: 01.12.2003

72 7075 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie správania pri cyklickom zaťažení

Release Date: 01.06.2004

72 7044 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS) na báze expandovaného (penového) polystyrénu. Špecifikácia

Release Date: 01.08.2004

72 7045 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS) na báze minerálnej vlny. Špecifikácia

Release Date: 01.08.2004

72 7076 Valid

Tepelnoizolačné materiály pre stavebníctvo. Stanovenie organického obsahu

Release Date: 01.10.2004

72 7077 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z expandovaného ľahkého ílovitého kameniva (LWA) vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním

Release Date: 01.02.2005

72 7078 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z expandovaného perlitu (EP) vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním

Release Date: 01.02.2005

72 7079 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z expandovaného vermikulitu (EV) vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním

Release Date: 01.02.2005

72 7077 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z expandovaného ľahkého ílovitého kameniva (LWA) vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním

Release Date: 01.05.2007

72 7078 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z expandovaného perlitu (EP) vytvárané na stavbe. Časť 2: Špecifikácia výrobkov po zabudovaní

Release Date: 01.05.2007

72 7079 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z exfóliovaného vermikulitu (EV) vytvárané na stavbe. Časť 2: Špecifikácia výrobkov po zabudovaní

Release Date: 01.05.2007

72 7212 Valid

Tepelnoizolačné výrobky. Návody na montáž a upevňovanie pre skúšky reakcie na oheň. Prefabrikované výrobky

Release Date: 01.06.2010

72 7213 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky zo sypanej minerálnej vlny (MW) vytvárané na stavbe. Časť 2: Špecifikácia výrobkov po zabudovaní

Release Date: 01.08.2010

72 7248 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Tepelná izolácia tvarovaná na stavbe z výrobkov z expandovaného perlitu (EP). Časť 1: Špecifikácie na výrobky pre tmelené a sypké plnivo pred použitím

Release Date: 01.10.2010

72 7248 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Tepelná izolácia tvarovaná na stavbe z výrobkov z expandovaného perlitu (EP). Časť 2: Špecifikácia výrobkov po zabudovaní

Release Date: 01.10.2010

Dotaz zabral 0,533s.