Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.100.60

Number of records: 276

Back
72 7249 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Tepelná izolácia tvarovaná na stavbe z výrobkov z exfoliovaného vermikulitu (EV). Časť 1: Špecifikácie na výrobky pre tmelené a sypké plnivo pred použitím

Release Date: 01.10.2010

72 7249 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Tepelná izolácia tvarovaná na stavbe z výrobkov z exfoliovaného vermikulitu (EV). Časť 2: Špecifikácia výrobkov po zabudovaní

Release Date: 01.10.2010

73 0711 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné prevádzky. Stanovenie výpočtovej hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti (ISO 23993: 2008, opravená verzia 2009-10-01)

Release Date: 01.04.2011

72 7211 Valid

Tepelnoizolačné výrobky. Hodnotenie zhody

Release Date: 01.07.2012

73 2902 Valid

Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS). Navrhovanie a zhotovovanie mechanického pripevnenia na spojenie s podkladom

Release Date: 01.09.2012

72 7066 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie priepustnosti vodnej pary vopred tvarovanej izolácie potrubí

Release Date: 01.02.2013

72 7069 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie krátkodobej nasiakavosti pri čiastočnom ponorení vopred tvarovanej izolácie potrubí

Release Date: 01.02.2013

72 7042 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie maximálnej prevádzkovej teploty

Release Date: 01.02.2013

72 7043 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie maximálnej prevádzkovej teploty vopred tvarovanej izolácie potrubí

Release Date: 01.02.2013

72 7232 Valid

Ľahké výplňové a tepelnoizolačné výrobky pre inžinierske stavby (CEA). Výrobky z expandovaného ľahkého ílovitého kameniva (LWA)

Release Date: 01.06.2013

72 7250 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z tuhej polyuretánovej (PUR) a polyizokyanurátovej (PIR) peny vytvárané na stavbe striekaním. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním

Release Date: 01.06.2013

72 7250 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z tuhej polyuretánovej (PUR) a polyizokyanurátovej (PIR) peny vytvárané na stavbe striekaním. Časť 2: Špecifikácia zabudovaných výrobkov

Release Date: 01.06.2013

72 7251 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z tuhej polyuretánovej (PUR) a polyizokyanurátovej (PIR) peny vytvárané na stavbe dávkovaním. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním

Release Date: 01.06.2013

72 7251 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z tuhej polyuretánovej (PUR) a polyizokyanurátovej (PIR) peny vytvárané na stavbe dávkovaním. Časť 2: Špecifikácia zabudovaných výrobkov

Release Date: 01.06.2013

72 7252 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Výrobky z tuhej polyuretánovej (PUR) a polyizokyanurátovej (PIR) peny vytvárané na stavbe dávkovaním. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním

Release Date: 01.06.2013

72 7252 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Výrobky z tuhej polyuretánovej (PUR) a polyizokyanurátovej (PIR) peny vytvárané na stavbe dávkovaním. Časť 2: Špecifikácia zabudovaných výrobkov

Release Date: 01.06.2013

72 7253 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Výrobky z tuhej polyuretánovej (PUR) a polyizokyanurátovej (PIR) peny vytvárané na stavbe striekaním. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním

Release Date: 01.06.2013

72 7253 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Výrobky z tuhej polyuretánovej (PUR) a polyizokyanurátovej (PIR) peny vytvárané na stavbe striekaním. Časť 2: Špecifikácia zabudovaných výrobkov

Release Date: 01.06.2013

72 0001 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie dĺžky a šírky

Release Date: 01.09.2013

72 0002 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie hrúbky

Release Date: 01.09.2013

72 0003 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie pravouhlosti

Release Date: 01.09.2013

Dotaz zabral 0,414s.