Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.100.60

Number of records: 276

Back
72 0004 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie rovinnosti

Release Date: 01.09.2013

72 0005 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie správania pri namáhaní tlakom

Release Date: 01.09.2013

72 7047 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie rozmerovej stálosti v normálnych laboratórnych podmienkach (23 °C/50 % relatívna vlhkosť vzduchu)

Release Date: 01.09.2013

72 7048 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie rozmerovej stálosti v určených teplotných a vlhkostných podmienkach

Release Date: 01.09.2013

72 7049 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie deformácie v určených podmienkach tlakového zaťaženia a teploty

Release Date: 01.09.2013

72 7051 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu

Release Date: 01.09.2013

72 7052 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie pevnosti v ťahu v rovine

Release Date: 01.09.2013

72 7054 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie lineárnych rozmerov skúšobných telies

Release Date: 01.09.2013

72 7055 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie priepustnosti vodnej pary

Release Date: 01.09.2013

72 7058 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie správania pri namáhaní ohybom

Release Date: 01.09.2013

72 7059 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie správania pri namáhaní šmykom

Release Date: 01.09.2013

72 7062 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie správania pri bodovom zaťažení

Release Date: 01.09.2013

72 7063 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie hrúbky izolačných výrobkov pod plávajúcu podlahu

Release Date: 01.09.2013

72 7101 Valid

Tepelnoizolačné a/alebo zvukovoizolačné výrobky v stavebných konštrukciách. Stmelené EPS balasty. Časť 1: Požiadavky na priemyselne miešané suché omietkové zmesi na báze EPS

Release Date: 01.10.2013

72 7101 Valid

Tepelnoizolačné a/alebo zvukovoizolačné výrobky v stavebných konštrukciách. Stmelené EPS balasty. Časť 2: Výrobné postupy na priemyselne miešané suché omietkové zmesi na báze EPS

Release Date: 01.10.2013

72 7077 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z expandovaného ľahkého ílovitého kameniva (LWA) vytvárané na stavbe. Časť 2: Špecifikácia výrobkov po zabudovaní

Release Date: 01.11.2013

72 7072 Valid

Tepelnoizolačné výrobky na používanie v stavebníctve. Stanovenie mechanických vlastností mriežok zo sklených vláken

Release Date: 01.01.2014

72 7080 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky zo sypanej buničiny vytvárané na stavbe. Časť 2: Špecifikácia výrobkov po zabudovaní

Release Date: 01.01.2014

74 7721 Valid

Samonosné izolačné (sendvičové) panely s obojstranným kovovým opláštením. Priemyselne vyrábané výrobky. Špecifikácie

Release Date: 01.04.2014

73 0714 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné prevádzky. Stanovenie tepelného odporu metódou chránenej teplej dosky. Časť 1: Merania pri zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C

Release Date: 01.11.2014

72 3614 Valid

Kompozitné panely zo sadrokartónových dosiek na tepelnú a zvukovú izoláciu. Definície, požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.04.2015

Dotaz zabral 0,427s.