Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.100.60

Number of records: 276

Back
72 7090 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Stanovenie odolnosti proti vyvlečeniu rozperných kotiev cez tepelnoizolačné výrobky

Release Date: 01.03.2017

72 7091 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Stanovenie tepelno-vlhkostného správania vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov s omietkami (ETICS)

Release Date: 01.03.2017

72 7202 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Špecifikácia

Release Date: 01.06.2017

72 7081 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z lepených a sypkých výplňových perličiek expandovaného polystyrénu (EPS) vytvárané na stavbe. Časť 2: Špecifikácia výrobkov po zabudovaní

Release Date: 01.07.2017

72 7064 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie rozmerov, pravouhlosti a priamosti vopred tvarovanej izolácie potrubí

Release Date: 01.07.2018

72 7255 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Metódy identifikácie a skúšobné metódy jednozložkovej PU lepiacej peny na vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS)

Release Date: 01.02.2019

72 0027 Valid

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Stanovenie emisií amoniaku z celulózovej izolácie vo vnútornom ovzduší pri 90% relatívnej vlhkosti

Release Date: 01.03.2019

72 7213 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky zo sypanej minerálnej vlny (MW) vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia sypkých výplňových výrobkov pred zabudovaním

Release Date: 01.04.2019

73 0504 Valid

Akustika. Určenie statického odporu pri toku vzduchu (ISO 9053-1: 2018)

Release Date: 01.05.2019

72 7080 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky zo sypanej buničiny vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním

Release Date: 01.11.2019

72 7056 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie dlhodobej nasiakavosti vody ponorením (ISO 16535: 2019)

Release Date: 01.02.2020

72 7057 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie dlhodobej nasiakavosti vody difúziou (ISO 16536: 2019)

Release Date: 01.02.2020

72 7053 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie krátkodobej nasiakavosti vody čiastočným ponorením (ISO 29767: 2019)

Release Date: 01.02.2020

72 7070 Valid

Tepelnoizolačné výrobky na používanie v stavebníctve. Stanovenie pevnosti spoja v ťahu lepidla a výstužnej omietky s tepelnoizolačným materiálom

Release Date: 01.04.2020

72 7071 Valid

Tepelnoizolačné výrobky na používanie v stavebníctve. Stanovenie odolnosti vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) proti odtrhnutiu (skúška penových blokov)

Release Date: 01.04.2020

72 7081 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z lepených a sypkých výplňových perličiek expandovaného polystyrénu (EPS) vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním

Release Date: 01.05.2020

66 8585 Valid

Charakterizácia jednozložkovej peny (OCF). Časť 4: Mechanická pevnosť

Release Date: 01.08.2020

72 7221 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 4: Prefabrikované výrobky z minerálnej vlny (MW). Účel použitia

Release Date: 01.11.2020

72 7050 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie dotvorenia stlačením (ISO 16534: 2020)

Release Date: 01.01.2021

72 2224 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované vákuové izolačné panely (VIP). Špecifikácia

Release Date: 01.02.2021

72 7221 Valid

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 2: Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Účel použitia

Release Date: 01.02.2021

Dotaz zabral 0,414s.