Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.120.01

Number of records: 24

Back
73 0804 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty

Release Date: 14.05.1991

73 0804 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty

Release Date: 01.02.1992

73 0804 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty

Release Date: 01.06.1999

92 0800 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Horľavé kvapaliny

Release Date: 01.04.2002

73 0804 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty

Release Date: 01.04.2002

73 0804 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty

Release Date: 01.06.2006

92 0241 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami

Release Date: 01.01.2012

92 0241 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami

Release Date: 01.12.2012

73 8116 Valid

Dočasné zariadenie staveniska. Ochranné konštrukcie. Funkčné požiadavky, dimenzovanie a všeobecný návrh

Release Date: 01.04.2016

73 0804 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty

Release Date: 01.07.2020

73 0804 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty

Release Date: 01.06.2022

73 0708 Valid

Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných konštrukcií a ich častí. Posudzovanie šírenia vlhkosti numerickou simuláciou

Release Date: 01.11.2023

73 0802 Withdrawn

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia

Release Date: 14.11.1975

73 0802 Withdrawn

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia

Release Date: 01.03.1977

73 0802 Withdrawn

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia

Release Date: 01.07.1978

73 0802 Withdrawn

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia

Release Date: 01.04.1981

73 0818 Withdrawn

Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie objektu osobami

Release Date: 22.01.1982

73 0818 Withdrawn

Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie objektu osobami

Release Date: 01.01.1985

73 0802 Withdrawn

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia

Release Date: 01.08.1986

73 0802 Withdrawn

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia

Release Date: 01.02.1991

73 0802 Withdrawn

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia

Release Date: 01.04.1992

Dotaz zabral 0,475s.