Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.120.20

Počet záznamov: 159

Späť

Platná

Vydanie: 01.07.2000

SK

Akustika. Určenie hladín akustického výkonu zdrojov hluku pomocou akustickej intenzity. Časť 2: Meranie skenovaním (ISO 9614-2:1996)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2001

SK

Akustika. Absorbéry zvuku používané v budovách. Hodnotenie zvukovej pohltivosti (ISO 11654:1997)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2003

SK

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Štetovnicové steny

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2004

EN

Akustika. Meranie zvukovej pohltivosti v dozvukovej miestnosti (ISO 354: 2003)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2004

EN

Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií pomocou intenzity zvuku. Časť 1: Laboratórne merania (ISO 15186-1:2000)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2004

EN

Stavebná akustika. Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebných prvkov. Časť 6: Zvuková pohltivosť v uzatvorených priestoroch

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2005

EN

Okenice. Vzduchová nepriezvučnosť. Vyjadrenie akustického výkonu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2007

SK

Akustika. Aplikácia nových meracích metód v stavebnej a priestorovej akustike (ISO 18233: 2006)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2008

SK

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2009

SK

Akustika. Meranie akustických vlastností miestnosti. Časť 2: Čas dozvuku v typických miestnostiach (ISO 3382-2: 2008)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2009

SK

Akustika. Laboratórne meracie postupy pre potrubné tlmiče a vzduchotechnické koncové jednotky. Vložený útlm, hluk prúdenia a celková tlaková strata (ISO 7235: 2003)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2010

SK

Akustika. Meranie akustických vlastností miestnosti. Časť 1: Sálové priestory (ISO 3382-1: 2009)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2010

SK

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2010

SK

Geotechnické konštrukcie. Zakladanie stavieb

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2010

SK

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2010

EN

Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií pomocou intenzity zvuku. Časť 2: Merania v teréne (ISO 15186-2: 2003)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2010

EN

Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií pomocou intenzity zvuku. Časť 3: Laboratórne merania pri nízkej frekvencii (ISO 15186-3: 2002)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2013

SK

Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2014

EN

Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií v teréne. Časť 1: Vzduchová nepriezvučnosť (ISO 16283-1:2014)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2015

EN

Akustika. Laboratórne meranie zlepšenia krokovej nepriezvučnosti použitím podlahovín na štandardných podlahách so zmenšeným rozmerom. Časť 1: Ťažké podlahy (ISO 16251-1:2014)

Objednať normu

Dotaz zabral 0,407s.