Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.120.20

Number of records: 162

Back
01 1617 Valid

Akustika. Určenie hladín akustického výkonu zdrojov hluku pomocou akustickej intenzity. Časť 2: Meranie skenovaním (ISO 9614-2:1996)

Release Date: 01.07.2000

73 0534 Valid

Akustika. Absorbéry zvuku používané v budovách. Hodnotenie zvukovej pohltivosti (ISO 11654:1997)

Release Date: 01.11.2001

73 1022 Valid

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Štetovnicové steny

Release Date: 01.06.2003

73 0535 Valid

Akustika. Meranie zvukovej pohltivosti v dozvukovej miestnosti (ISO 354: 2003)

Release Date: 01.01.2004

73 0513 Valid

Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií pomocou intenzity zvuku. Časť 1: Laboratórne merania (ISO 15186-1:2000)

Release Date: 01.06.2004

73 0512 Valid

Stavebná akustika. Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebných prvkov. Časť 6: Zvuková pohltivosť v uzatvorených priestoroch

Release Date: 01.06.2004

74 6261 Valid

Okenice. Vzduchová nepriezvučnosť. Vyjadrenie akustického výkonu

Release Date: 01.08.2005

73 0502 Valid

Akustika. Aplikácia nových meracích metód v stavebnej a priestorovej akustike (ISO 18233: 2006)

Release Date: 01.02.2007

73 0091 Valid

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia

Release Date: 01.06.2008

73 0534 Valid

Akustika. Meranie akustických vlastností miestnosti. Časť 2: Čas dozvuku v typických miestnostiach (ISO 3382-2: 2008)

Release Date: 01.10.2009

01 1671 Valid

Akustika. Laboratórne meracie postupy pre potrubné tlmiče a vzduchotechnické koncové jednotky. Vložený útlm, hluk prúdenia a celková tlaková strata (ISO 7235: 2003)

Release Date: 01.12.2009

73 0534 Valid

Akustika. Meranie akustických vlastností miestnosti. Časť 1: Sálové priestory (ISO 3382-1: 2009)

Release Date: 01.02.2010

73 0091 Valid

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia

Release Date: 01.04.2010

73 1001 Valid

Geotechnické konštrukcie. Zakladanie stavieb

Release Date: 01.04.2010

73 0091 Valid

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia

Release Date: 01.12.2010

73 0513 Valid

Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií pomocou intenzity zvuku. Časť 2: Merania v teréne (ISO 15186-2: 2003)

Release Date: 01.12.2010

73 0513 Valid

Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií pomocou intenzity zvuku. Časť 3: Laboratórne merania pri nízkej frekvencii (ISO 15186-3: 2002)

Release Date: 01.12.2010

73 0532 Valid

Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky

Release Date: 01.01.2013

73 0514 Valid

Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií v teréne. Časť 1: Vzduchová nepriezvučnosť (ISO 16283-1:2014)

Release Date: 01.08.2014

01 1636 Valid

Akustika. Laboratórne meranie zlepšenia krokovej nepriezvučnosti použitím podlahovín na štandardných podlahách so zmenšeným rozmerom. Časť 1: Ťažké podlahy (ISO 16251-1:2014)

Release Date: 01.02.2015

01 1678 Valid

Akustika. Skúšobné predpisy na zavesené podhľady. Zvuková pohltivosť

Release Date: 01.09.2015

Dotaz zabral 0,647s.