Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.140.01

Počet záznamov: 37

Back
74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 6: Aplikácia prvkov

Vydanie: 01.04.2023

73 0528 Withdraw

Akustika. Meranie vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti a zvuku technických zariadení. Prevádzková metóda (ISO 10052: 2004)

Vydanie: 01.06.2005

12 8003 Withdraw

Vstupné parametre vnútorného prostredia na návrh a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov zamerané na kvalitu vnútorného vzduchu, tepelné prostredie, osvetlenie a hluk

Vydanie: 01.11.2007

12 8003 Withdraw

Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika

Vydanie: 01.06.2008

73 0556 Withdraw

Tepelná izolácia technických zariadení budov a priemyselných inštalácií. Výpočtové pravidlá (ISO 12241: 2008)

Vydanie: 01.01.2009

06 0004 Withdraw

Energetická hospodárnosť budov. Postupy ekonomického hodnotenia energetických systémov v budovách

Vydanie: 01.04.2009

73 0528 Withdraw

Akustika. Meranie vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti a zvuku technických zariadení. Prevádzková metóda (ISO 10052: 2004/Amd 1: 2010)

Vydanie: 01.10.2010

74 7306 Withdraw

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 6: Aplikácia prvkov

Vydanie: 01.04.2011

12 8003 Withdraw

Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika

Vydanie: 01.04.2012

74 7400 Withdraw

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5:2014)

Vydanie: 01.10.2014

38 0001 Withdraw

Energetická diagnostika. Časť 2: Budovy

Vydanie: 01.12.2014

74 7306 Withdraw

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 6: Aplikácia prvkov

Vydanie: 01.05.2015

38 0001 Withdraw

Energetické audity. Časť 2: Budovy

Vydanie: 01.04.2016

74 7400 Withdraw

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5: 2017)

Vydanie: 01.01.2018

74 7400 Withdraw

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5: 2017/Amd 1: 2020)

Vydanie: 01.11.2020

73 0556 Withdraw

Tepelná izolácia technických zariadení budov a priemyselných inštalácií. Výpočtové pravidlá (ISO 12241: 2022)

Vydanie: 01.01.2023

Dotaz zabral 0,407s.