Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.140.10

Number of records: 300

Back
13 7300 Valid

Drobné armatúry pre ústredné vykurovanie. Parné uzavieracie ventily a posúvače. Technické predpisy

Release Date: 22.02.1967

06 0312 Valid

Ústredné sálavé vykurovanie so zabetónovanými rúrkami. Projektovanie a montáž

Release Date: 12.01.1972

06 1120 Valid

Vyhrievacie článkové oceľové telesá na ústredné vykurovanie. Technické dodacie predpisy

Release Date: 14.03.1974

06 1160 Valid

Vsuvky pre vyhrievacie články

Release Date: 11.06.1975

06 1120 Valid

Vyhrievacie článkové oceľové telesá na ústredné vykurovanie. Technické dodacie predpisy

Release Date: 01.08.1976

06 1110 Valid

Vyhrievacie článkové telesá liatinové na ústredné vykurovanie

Release Date: 02.06.1986

06 1120 Valid

Vyhrievacie článkové oceľové telesá na ústredné vykurovanie. Technické dodacie predpisy

Release Date: 01.03.1988

38 3360 Valid

Tepelné siete. Strojová a stavebná časť - projektovanie

Release Date: 17.05.1988

06 0830 Valid

Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody

Release Date: 17.05.1988

06 1110 Valid

Vyhrievacie článkové telesá liatinové na ústredné vykurovanie

Release Date: 01.08.1989

06 1122 Valid

Vyhrievacie oceľové doskové telesá na ústredné vykurovanie

Release Date: 14.05.1990

06 0830 Valid

Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody

Release Date: 01.06.1991

38 3360 Valid

Tepelné siete. Strojová a stavebná časť - projektovanie

Release Date: 01.09.1992

13 7301 Valid

Drobná armatúra na ústredné vykurovanie. Uzavieracie armatúry. Rozmery

Release Date: 01.05.1994

06 0220 Valid

Ústredné vykurovanie. Dynamické stavy

Release Date: 01.09.1995

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. 307. časť: Vybavenie - spotrebiče na kúrenie a varenie

Release Date: 01.10.1996

25 8522 Valid

Rozdeľovače vykurovacích nákladov na určenie pomernej spotreby tepla vykurovacími telesami. Prístroje bez elektrického napájania pracujúce na princípe odparovania meracej kvapaliny

Release Date: 01.10.1998

07 0251 Valid

Vykurovacie kotly. Časť 3: Vykurovacie kotly na plynné palivá určené na ústredné vykurovanie. Sústava kotlového telesa a horáka s ventilátorom

Release Date: 01.10.2000

69 6318 Valid

Výmenníky tepla. Výmenníky tepla voda/voda na diaľkové vykurovanie. Skúšobné postupy stanovenia výkonu

Release Date: 01.01.2001

36 0019 Valid

Normalizovaná metóda merania oteplenia pätíc zdrojov svetla

Release Date: 01.07.2001

07 0251 Valid

Vykurovacie kotly. Časť 4: Vykurovacie kotly vybavené horákmi s ventilátorom. Požiadavky na kotly vybavené horákmi s ventilátorom na olejové palivá s tepelným výkonom najviac 70 kW a s maximálnym prevádzkovým tlakom 3 bar. Terminológia, osobitné požiadavky, skúšanie a označovanie

Release Date: 01.03.2002

Dotaz zabral 0,422s.