Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.140.20

Počet záznamov: 74

Späť

Platná

Vydanie: 01.08.2000

SK

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Mobilné a prenosné ohrievače vzduchu nebytových priestorov s nútenou konvekciou s priamym ohrevom

Objednať normu

STN EN 1

06 1311

Platná

Vydanie: 01.07.2001

SK

Kachle na kvapalné palivá s odparovacími horákmi a odťahovým hrdlom

Objednať normu

STN EN 461

06 1458

Platná

Vydanie: 01.11.2001

SK

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Ohrievače vzduchu bez odvodu spalín s tepelným príkonom najviac 10 kW

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2004

SK

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Ohrievače vzduchu bez odvodu spalín s tepelným príkonom najviac 10 kW

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2004

SK

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Mobilné a prenosné ohrievače vzduchu nebytových priestorov s nútenou konvekciou s priamym ohrevom

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2007

EN

Kachle na kvapalné palivá s odparovacími horákmi a odťahovým hrdlom

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 09.03.1966

SK

Spotrebiče na tuhé palivá. Označenie. Varenie a pečenie

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 22.05.1968

SK

Spotrebiče na kvapalné palivá. Kachle s varnou platňou na vykurovaciu naftu

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.02.1973

SK

Spotrebiče na kvapalné palivá. Nádrže stabilné na vykurovaciu naftu pre domácnosť do objemu 1000 litrov

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 26.05.1983

CS

Zásobníkový ohrievač vody na vykurovaciu naftu. Technické požiadavky. Skúšobné metódy

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 16.09.1983

CS

Vodné ohrievače vzduchu. Metodika merania a vyhodnocovania

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 12.09.1984

CS

Lokálne spotrebiče na tuhé palivá. Kachle

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 12.09.1984

CS

Lokálne spotrebiče na tuhé palivá. Zásobníkový ohrievač vody

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 20.11.1984

SK

Časti dymovodov domácich spotrebičov

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 04.12.1984

CS

Lokálne spotrebiče na tuhé palivá. Základné ustanovenia

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.03.1986

Lokálne spotrebiče na tuhé palivá. Základné ustanovenia

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.03.1986

Lokálne spotrebiče na tuhé palivá. Kachle

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 11.07.1986

CS

Lokálne spotrebiče na tuhé palivá. Kachle s varnou platňnou

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 11.07.1986

CS

Lokálne spotrebiče na tuhé palivá. Kachle na drevené piliny

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 11.07.1986

CS

Lokálne spotrebiče na tuhé palivá. Parák

Objednať normu

Dotaz zabral 0,409s.