Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.140.30

Number of records: 236

Back
12 8032 Valid

Vetranie budov. Difúzia vzduchu. Merania v obsadenej zóne klimatizovaných/vetraných miestností na hodnotenie tepelnej a akustickej pohody

Release Date: 01.04.2012

12 7074 Valid

Vetranie budov. Vzduchovod. Čistota vetracej sústavy

Release Date: 01.04.2012

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-40: Osobitné požiadavky na elektrické tepelné čerpadlá, klimatizátory a odvlhčovače vzduchu

Release Date: 01.09.2012

12 7031 Valid

Vetranie budov. Skúšobné postupy a meracie metódy na preberanie inštalovaných vetracích a klimatizačných systémov

Release Date: 01.03.2013

72 3015 Valid

Betónové prefabrikáty. Stenové prvky (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.03.2013

12 8033 Valid

Vetranie budov. Difúzia vzduchu. Aerodynamické skúšanie a hodnotenie pri použití pre zmiešavacie prúdenie: Neizotermické prúdenie chladného vzduchu

Release Date: 01.07.2013

12 5320 Valid

Skúšobné metódy hodnotenia vlastností médií na čistenie plynných nečistôt vzduchu a zariadení na celkové vetranie. Časť 2: Zariadenia na čistenie plynných nečistôt vzduchu (GPACD) (ISO 10121-2:2013)

Release Date: 01.08.2013

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-40: Osobitné požiadavky na elektrické tepelné čerpadlá, klimatizátory a odvlhčovače vzduchu

Release Date: 01.12.2013

12 0550 Valid

Vetranie budov. Koncové súčasti. Aerodynamické skúšky klapiek a ventilov

Release Date: 01.05.2014

12 5320 Valid

Skúšobné metódy hodnotenia vlastností médií na čistenie plynných nečistôt vzduchu a zariadení na celkové vetranie. Časť 1: Médiá na čistenie plynných nečistôt vzduchu (ISO 10121-1: 2014)

Release Date: 01.09.2014

06 1520 Valid

Plynové sorpčné zariadenia na vykurovanie a/alebo chladenie s menovitým tepelným príkonom najviac 70 kW. Časť 7: Osobitné opatrenia pre hybridné zariadenia

Release Date: 01.06.2015

06 1520 Valid

Plynové sorpčné zariadenia na vykurovanie a/alebo chladenie s menovitým tepelným príkonom najviac 70 kW. Časť 6: Výpočet sezónnej výkonnosti

Release Date: 01.06.2015

06 1520 Valid

Plynové sorpčné zariadenia na vykurovanie a/alebo chladenie s menovitým tepelným príkonom najviac 70 kW. Časť 5: Požiadavky

Release Date: 01.06.2015

06 1520 Valid

Plynové sorpčné zariadenia na vykurovanie a/alebo chladenie s menovitým tepelným príkonom najviac 70 kW. Časť 4: Skúšobné metódy

Release Date: 01.06.2015

06 1520 Valid

Plynové sorpčné zariadenia na vykurovanie a/alebo chladenie s menovitým tepelným príkonom najviac 70 kW. Časť 3: Skúšobné podmienky

Release Date: 01.06.2015

12 7005 Valid

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 6: Blokový systém na odvod vzduchu v bytovej jednotke

Release Date: 01.06.2015

12 5323 Valid

Prachová záťaž pri skúšaní zariadení na čistenie vzduchu (ISO 15957: 2015)

Release Date: 01.08.2015

12 7005 Valid

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 11: Vetracie systémy na prívod vzduchu

Release Date: 01.09.2015

06 1520 Valid

Sorpčné plynové spotrebiče na vykurovanie a(alebo) chladenie s tepelným príkonom najviac 70 kW. Časť 2: Bezpečnosť

Release Date: 01.11.2015

12 8022 Valid

Vetranie budov. Meranie objemového prietoku vzduchu vo vetracích systémoch. Metódy

Release Date: 01.11.2015

06 1520 Valid

Sorpčné plynové spotrebiče na vykurovanie a(alebo) chladenie s tepelným príkonom najviac 70 kW. Časť 2: Bezpečnosť

Release Date: 01.03.2016

Dotaz zabral 0,422s.