Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.140.30

Number of records: 236

Back
12 5324 Valid

Skúšobné metódy na hodnotenie zhoršenia vlastností vyčistiteľných médií filtrov (ISO 16891: 2016)

Release Date: 01.07.2016

12 5314 Valid

UV-C zariadenia. Informácie o bezpečnosti. Prípustná expozícia ľudí (ISO 15858: 2016)

Release Date: 01.01.2017

06 1115 Valid

Voľne visiace vykurovacie a chladiace povrchy s prietokom vody s teplotou do 120 °C. Časť 1: Prefabrikované stropné sálavé panely na vykurovanie. Technické špecifikácie a požiadavky

Release Date: 01.01.2017

06 1115 Valid

Voľne visiace vykurovacie a chladiace povrchy s prietokom vody s teplotou do 120 °C. Časť 4: Prefabrikované stropné sálavé panely. Skúšobné metódy chladiacej kapacity

Release Date: 01.01.2017

74 7301 Valid

Riadenie pre aplikácie HVAC. Časť 2: Sprievodná technická správa prEN 15500-1: 2015 - Moduly M3-5, M4-5, M5-5

Release Date: 01.03.2017

12 5005 Valid

Vzduchové filtre na všeobecné vetranie. Časť 3: Stanovenie gravimetrickej účinnosti a prietokového odporu vzduchu k zachytenému skúšobnému prachu (ISO 16890-3: 2016)

Release Date: 01.06.2017

12 5005 Valid

Vzduchové filtre na všeobecné vetranie. Časť 1: Technická špecifikácia, požiadavky a spôsob klasifikácie účinnosti založený na odlučovaných časticiach (ePM) (ISO 16890-1: 2016)

Release Date: 01.06.2017

12 7004 Valid

Vetranie budov. Skúšanie funkčných charakteristík komponentov pre budovy na bývanie. Multifunkčné vyvážené vetracie jednotky pre rodinné domy vrátane tepelných čerpadiel

Release Date: 01.08.2017

12 7015 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 4: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-3. Vetranie nebytových budov. Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizačné systémy (Moduly M5-1, M5-4)

Release Date: 01.10.2017

12 7005 Valid

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 3: Odsávače pár na použitie v obytných priestoroch bez ventilátorov

Release Date: 01.10.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 6-3: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-3. Modul M3-6, M4-6, M8-6

Release Date: 01.10.2017

06 0232 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3: Systémy rozvodu tepla, chladu a teplej úžitkovej vody

Release Date: 01.10.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 6-8: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-4-5 (Centralizované vykurovanie a chladenie) , Modul M3-8-5, M4-8-5, M11-8-5

Release Date: 01.10.2017

12 7015 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 5-1: Metódy výpočtu potreby energie pre vetracie a klimatizačné systémy (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Metóda 1: Distribúcia a výroba

Release Date: 01.11.2017

12 7015 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 15: Výpočet chladiacich systémov (Modul M4-7). Akumulácia

Release Date: 01.11.2017

12 7015 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 6: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-5-1 a EN 16798-5-2. Metódy výpočtu potreby energie pre vetracie a klimatizačné systémy (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8)

Release Date: 01.11.2017

12 7015 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 8: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-7. Metódy výpočtu na stanovenie prietokov vzduchu v budovách vrátane infiltrácie (Modul M5-5)

Release Date: 01.11.2017

12 7015 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 10: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-9. Metódy výpočtu potreby energie pre chladiace systémy (Moduly M4-1, M4-4, M4-9). Všeobecne

Release Date: 01.11.2017

12 7015 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 16: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-15. Výpočet chladiacich systémov (Modul M4-7). Akumulácia

Release Date: 01.11.2017

12 7015 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 18: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-17. Návod na kontrolu vetracích a klimatizačných systémov (Moduly M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

Release Date: 01.11.2017

12 7015 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 17: Návod na kontrolu vetracích a klimatizačných systémov (Moduly M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

Release Date: 01.12.2017

Dotaz zabral 0,425s.