Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.140.40

Počet záznamov: 183

Back
38 6443 Withdraw

Regulátory tlaku plynu pre vstupný pretlak do 0,3 MPa

Vydanie: 01.04.1985

38 6441 Withdraw

Odberné plynové zariadenia na svietiplyn a zemný plyn v budovách

Vydanie: 01.11.1985

38 6460 Withdraw

Predpisy pre inštaláciu a rozvod propán-butánu v obytných budovách

Vydanie: 01.11.1986

13 7450 Withdraw

Drobná armatúra plynovodná. Hadicové násadce nátrubkové k plynovým spotrebičom

Vydanie: 01.02.1987

13 7451 Withdraw

Drobná armatúra plynovodná. Hadicové násadce čapové k plynovým spotrebičom

Vydanie: 01.02.1987

38 6441 Withdraw

Odberné plynové zariadenia na svietiplyn a zemný plyn v budovách

Vydanie: 01.03.1987

38 6442 Withdraw

Membránové plynomery. Umiestňovanie, pripájanie a prevádzka

Vydanie: 14.03.1988

38 6460 Withdraw

Predpisy pre inštaláciu a rozvod propán-butánu v obytných budovách

Vydanie: 01.12.1988

38 6441 Withdraw

Odberné plynové zariadenia na svietiplyn a zemný plyn v budovách

Vydanie: 01.12.1988

13 7401 Withdraw

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty. Technické predpisy

Vydanie: 01.04.1990

13 7410 Withdraw

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty nátrubkové so štvorhranom pre kľúč

Vydanie: 01.04.1990

13 7411 Withdraw

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty s nátrubkom, so závitovou prípojkou a so štvorhranom pre kľúč

Vydanie: 01.04.1990

13 7426 Withdraw

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty dvojité s čapom a prípojkami pre hadice

Vydanie: 01.04.1990

13 7450 Withdraw

Drobná armatúra plynovodná. Hadicové násadce nátrubkové k plynovým spotrebičom

Vydanie: 01.04.1990

13 7451 Withdraw

Drobná armatúra plynovodná. Hadicové násadce čapové k plynovým spotrebičom

Vydanie: 01.04.1990

13 7400 Withdraw

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty. Prehľad

Vydanie: 01.05.1991

13 7412 Withdraw

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty nátrubkové s rukoväťou

Vydanie: 01.05.1991

13 7420 Withdraw

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty s nátrubkom a prípojkou pre hadicu

Vydanie: 01.05.1991

13 7421 Withdraw

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty s čapom a prípojkou pre hadicu

Vydanie: 01.05.1991

38 6408 Withdraw

Zásobovanie plynom. Plynovody na zásobovanie budov. Maximálny prevádzkový tlak <= 5 bar. Požiadavky na prevádzku

Vydanie: 01.08.2000

36 0600 Withdraw

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 23: Osvetľovacie sústavy na malé napätie so žiarovkami

Vydanie: 01.03.2001

Dotaz zabral 0,316s.