Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.140.40

Počet záznamov: 183

Back
38 6437 Withdraw

Systémy zásobovania plynom. Tlakové skúšky, uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky. Požiadavky na prevádzku

Vydanie: 01.10.2001

06 0216 Withdraw

Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 2: Systém E, bezpečnosť

Vydanie: 01.11.2001

06 0216 Withdraw

Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 3: Systém F, bezpečnosť

Vydanie: 01.11.2001

06 0216 Withdraw

Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 4: Systém H, bezpečnosť

Vydanie: 01.11.2001

38 6408 Withdraw

Zásobovanie plynom. Plynovody na zásobovanie budov. Maximálny prevádzkový tlak <= 5 bar. Požiadavky na prevádzku

Vydanie: 01.11.2001

38 6408 Withdraw

Zásobovanie plynom. Plynovody na zásobovanie budov. Maximálny prevádzkový tlak <= 5 bar. Požiadavky na prevádzku

Vydanie: 01.11.2001

06 0216 Withdraw

Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 1: Systém D, bezpečnosť

Vydanie: 01.11.2001

36 0600 Withdraw

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 23: Osvetľovacie sústavy na malé napätie so žiarovkami

Vydanie: 01.11.2001

06 0216 Withdraw

Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 1: Systém D, bezpečnosť

Vydanie: 01.11.2001

06 0216 Withdraw

Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 2: Systém E, bezpečnosť

Vydanie: 01.11.2001

06 0216 Withdraw

Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 3: Systém F, bezpečnosť

Vydanie: 01.11.2001

06 0216 Withdraw

Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 4: Systém H, bezpečnosť

Vydanie: 01.11.2001

38 6408 Withdraw

Zásobovanie plynom. Plynovody na zásobovanie budov. Maximálny prevádzkový tlak <= 5 bar. Požiadavky na prevádzku

Vydanie: 01.08.2002

38 6408 Withdraw

Zásobovanie plynom. Plynovody na zásobovanie budov. Maximálny prevádzkový tlak <= 5 bar. Požiadavky na prevádzku

Vydanie: 01.08.2002

06 0216 Withdraw

Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 1: Systém D, bezpečnosť

Vydanie: 01.08.2002

06 0216 Withdraw

Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 2: Systém E, bezpečnosť

Vydanie: 01.08.2002

06 0216 Withdraw

Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 3: Systém F, bezpečnosť

Vydanie: 01.08.2002

06 0216 Withdraw

Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 4: Systém H, bezpečnosť

Vydanie: 01.08.2002

25 7863 Withdraw

Plynomery. Rotačné objemové plynomery

Vydanie: 01.11.2002

06 1002 Withdraw

Európsky systém triedenia spotrebičov na plynné palivá podľa spôsobu odvádzania spalín (vyhotovenie spotrebičov)

Vydanie: 01.12.2002

25 7865 Withdraw

Plynomery. Elektronické prepočítavače objemu

Vydanie: 01.04.2003

Dotaz zabral 0,421s.