Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.140.65

Number of records: 102

Back
06 1012 Valid

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 6: Posudzovanie spotreby energie adsorpčných a absorpčných tepelných čerpadiel

Release Date: 01.11.2022

06 1012 Valid

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 7: Posudzovanie spotreby energie kombinovaných kotlov vybavených pasívnym zariadením na spätné získavania tepla

Release Date: 01.11.2022

06 1241 Valid

Bytové spotrebiče na tuhé palivo. Časť 2-4: Samostatné kotly s menovitým tepelným výkonom do 50 kW

Release Date: 01.04.2023

36 1077 Valid

Metódy merania funkčných vlastností elektrických akumulačných ohrievačov vody na domáce účely

Release Date: 01.06.2023

06 1411 Valid

Plynové prietokové ohrievače vody na výrobu teplej úžitkovej vody

Release Date: 01.06.2024

06 0212 Withdrawn

Ploché slnečné zberače na ohrev kvapalín. Stanovenie energetickej účinnosti a hydraulického odporu

Release Date: 27.04.1989

06 1015 Withdrawn

Elektrické vybavenie neelektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Požiadavky na bezpečnosť

Release Date: 01.05.1999

36 1055 Withdrawn

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky na prietokové ohrievače vody

Release Date: 01.07.1999

36 1055 Withdrawn

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky na prietokové ohrievače vody

Release Date: 01.07.1999

06 1411 Withdrawn

Prietokové ohrievače vody s atmosférickými horákmi na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody

Release Date: 12.10.1999

36 1055 Withdrawn

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky na prietokové ohrievače vody

Release Date: 01.08.2000

36 1055 Withdrawn

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-67: Osobitné požiadavky na stroje na ošetrovanie a čistenie podláh na priemyselné a komerčné použitie

Release Date: 01.03.2001

36 1077 Withdrawn

Metódy na meranie spotreby energie elektrických ohrievačov vody a na informáciu používateľov o nej

Release Date: 01.09.2001

36 1055 Withdrawn

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Release Date: 01.10.2001

06 1414 Withdrawn

Zásobníkové ohrievače vody na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody určené pre domácnosť (obsahuje Zmeny A1:1999 a A2:2000)

Release Date: 01.11.2001

36 1055 Withdrawn

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-67: Osobitné požiadavky na stroje na ošetrovanie a čistenie podláh na priemyselné a komerčné použitie

Release Date: 01.11.2001

74 7203 Withdrawn

Tepelné solárne systémy a komponenty. Zákazkovo stavané systémy. Časť 3: Výkonové charakteristiky zdrojov pre solárne vykurovacie systémy

Release Date: 01.11.2001

36 1050 Withdrawn

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Release Date: 01.11.2001

36 1050 Withdrawn

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Release Date: 01.11.2001

36 1055 Withdrawn

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Release Date: 01.11.2001

06 1411 Withdrawn

Prietokové ohrievače vody s atmosférickými horákmi na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody

Release Date: 01.11.2001

Dotaz zabral 0,339s.