Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.140.65

Number of records: 102

Back
06 1414 Withdrawn

Zásobníkové ohrievače vody na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody určené pre domácnosť (obsahuje Zmeny A1:1999 a A2:2000)

Release Date: 01.05.2007

36 1055 Withdrawn

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Release Date: 01.02.2008

07 0611 Withdrawn

Vykurovacie kotly. Energetické posudzovanie zásobníkových systémov teplej vody

Release Date: 01.04.2008

74 7203 Withdrawn

Tepelné solárne systémy a komponenty. Zákazkovo stavané systémy. Časť 3: Skúšobné metódy výkonových charakteristík zdrojov solárnych ohrievačov vody

Release Date: 01.02.2009

36 1055 Withdrawn

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Release Date: 01.08.2009

36 1055 Withdrawn

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-67: Osobitné požiadavky na stroje na ošetrovanie a čistenie podláh na komerčné použitie

Release Date: 01.05.2010

36 1055 Withdrawn

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Release Date: 01.01.2011

06 1012 Withdrawn

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo pripojené na solárne panely. Spotrebiče s tepelným príkonom najviac 70 kW a s objemom úžitkovej vody najviac 500 l. Časť 3: Posudzovanie spotreby energie

Release Date: 01.03.2011

36 1061 Withdrawn

Elektrické prietokové ohrievače vody. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.10.2013

06 1414 Withdrawn

Zásobníkové ohrievače vody na plynné palivá na výrobu teplej úžitkovej vody

Release Date: 01.10.2015

06 1012 Withdrawn

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 2: Posudzovanie spotreby energie

Release Date: 01.11.2015

36 1061 Withdrawn

Elektrické prietokové ohrievače vody. Metódy merania funkčných vlastností. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.11.2016

75 5404 Withdrawn

Vodárenstvo. Požiadavky na nepriamo vyhrievané neodvetrávané (uzatvorené) zásobníkové ohrievače vody

Release Date: 01.12.2016

06 1012 Withdrawn

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 4: Posudzovanie spotreby energie spotrebičov spaľujúcich plynné palivo s kombináciou tepla a energie (mikro CHP) na dodávku teplej vody a elektriny

Release Date: 01.03.2017

36 1061 Withdrawn

Elektrické prietokové ohrievače vody. Časť 2-2: Požiadavky na funkčné vlastnosti. Jednobodové elektrické prietokové sprchy. Účinnosť

Release Date: 01.05.2017

06 1012 Withdrawn

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 6: Posudzovanie spotreby energie adsorpčných a absorpčných tepelných čerpadiel

Release Date: 01.01.2019

06 1012 Withdrawn

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 5: Posudzovanie spotreby energie spotrebičov spaľujúcich plynné palivo v kombinácii s elektrickým tepelným čerpadlom

Release Date: 01.06.2019

06 1012 Withdrawn

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 2: Posudzovanie spotreby energie

Release Date: 01.06.2019

Dotaz zabral 0,342s.