Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.140.65

Počet záznamov: 101

Back
06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-1: Systémy výroby tepla a prípravy úžitkovej teplej vody, spaľovacie systémy (kotly, biomasa)

Vydanie: 01.11.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 5: Vykurovanie a skladovacie systémy úžitkovej teplej vody (nie chladenie)

Vydanie: 01.11.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu. Časť 3: Tepelný príkon systémov na výrobu úžitkovej teplej vody a charakteristika potrieb

Vydanie: 01.01.2018

36 1061 Valid

Elektrické prietokové ohrievače vody. Časť 2-2: Požiadavky na funkčné vlastnosti. Jednobodové elektrické prietokové sprchy. Účinnosť

Vydanie: 01.03.2018

74 7203 Valid

Tepelné solárne systémy a komponenty. Systémy stavané na zákazku. Časť 1: Všeobecné požiadavky na solárne ohrievače vody a kombinované systémy

Vydanie: 01.10.2018

74 7203 Valid

Tepelné solárne systémy a komponenty. Systémy stavané na zákazku. Časť 2: Metódy skúšania pre solárne ohrievače vody a kombinované systémy

Vydanie: 01.10.2018

74 7203 Valid

Tepelné solárne systémy a komponenty. Systémy stavané na zákazku. Časť 3: Metódy skúšania parametrov solárnych zásobníkov na ohrev vody

Vydanie: 01.10.2018

74 7203 Valid

Tepelné solárne systémy a komponenty. Systémy stavané na zákazku. Časť 4: Metódy skúšania parametrov solárnych kombinovaných zásobníkov

Vydanie: 01.12.2018

12 3080 Valid

Klimatizačné jednotky, jednotky na chladenie kvapalín, tepelné čerpadlá, procesné chladiče a odvlhčovače s elektricky poháňanými kompresormi. Určenie hladiny akustického výkonu. Časť 2: Ohrievače vody s tepelnými čerpadlami

Vydanie: 01.10.2019

07 5303 Valid

Vykurovacie kotly. Časť 6: Vykurovacie kotly s horákmi s ventilátorom. Osobitné požiadavky na kotly s kombinovanou prevádzkou a energetickú hospodárnosť ohrievačov vody na vykurovanie a ohrev vody pre domácnosť s rozprašovacími horákmi na kvapalné palivá s menovitým tepelným príkonom najviac 70 kW

Vydanie: 01.02.2020

07 0611 Valid

Vykurovacie kotly. Energetické posudzovanie zásobníkových systémov teplej vody

Vydanie: 01.04.2020

75 5404 Valid

Vodárenstvo. Požiadavky na nepriamo vyhrievané neodvetrávané (uzatvorené) zásobníkové ohrievače vody

Vydanie: 01.07.2020

36 1077 Valid

Účinnosť akumulačných ohrievačov vody pre domácnosť a skúšobné metódy

Vydanie: 01.12.2020

36 1061 Valid

Elektrické prietokové ohrievače vody. Časť 2-2: Požiadavky na funkčné vlastnosti. Jednobodové elektrické prietokové sprchy. Účinnosť

Vydanie: 01.12.2020

36 1061 Valid

Elektrické prietokové ohrievače vody. Časť 2-1: Metódy merania funkčných vlastností. Multifunkčné elektrické prietokové ohrievače vody

Vydanie: 01.12.2020

36 1061 Valid

Elektrické prietokové ohrievače vody. Metódy merania funkčných vlastností. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Vydanie: 01.12.2020

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Vydanie: 01.09.2021

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-73: Osobitné požiadavky na stabilné ponorné ohrievače

Vydanie: 01.09.2021

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Vydanie: 01.02.2022

36 1059 Valid

Elektrické prietokové ohrievače vody pre domácnosť. Metódy merania funkčných vlastností. Časť 1: Všeobecné aspekty

Vydanie: 01.02.2022

36 1059 Valid

Elektrické prietokové ohrievače vody pre domácnosť. Metódy merania funkčných vlastností. Časť 2-1: Multifunkčné elektrické prietokové ohrievače vody

Vydanie: 01.02.2022

Dotaz zabral 0,453s.