Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.140.65

Number of records: 102

Back
06 1411 Withdrawn

Prietokové ohrievače vody s atmosférickými horákmi na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody

Release Date: 01.08.2002

06 1015 Withdrawn

Elektrické vybavenie neelektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Požiadavky na bezpečnosť

Release Date: 01.09.2002

36 1055 Withdrawn

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Release Date: 01.12.2002

36 1055 Withdrawn

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Release Date: 01.04.2003

36 1055 Withdrawn

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-35: Osobitné požiadavky na prietokové ohrievače vody

Release Date: 01.08.2003

36 1055 Withdrawn

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Release Date: 01.06.2004

36 1055 Withdrawn

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Release Date: 01.06.2004

36 1077 Withdrawn

Metódy na meranie spotreby energie elektrických ohrievačov vody a na informáciu používateľov o nej

Release Date: 01.11.2004

06 1411 Withdrawn

Prietokové ohrievače vody s atmosférickými horákmi na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody

Release Date: 01.01.2005

36 1055 Withdrawn

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-67: Osobitné požiadavky na stroje na ošetrovanie a čistenie podláh na priemyselné a komerčné použitie

Release Date: 01.03.2005

36 1055 Withdrawn

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-67: Osobitné požiadavky na stroje na ošetrovanie a čistenie podláh na priemyselné a komerčné použitie

Release Date: 01.03.2005

36 1055 Withdrawn

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Release Date: 01.08.2005

06 1411 Withdrawn

Prietokové ohrievače vody s atmosférickými horákmi na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody

Release Date: 01.06.2006

36 1055 Withdrawn

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-67: Osobitné požiadavky na stroje na ošetrovanie a čistenie podláh na priemyselné a komerčné použitie

Release Date: 01.09.2006

06 1012 Withdrawn

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Spotrebiče s tepelným príkonom najviac 70 kW a s objemom úžitkovej vody do 300 l. Časť 1: Posudzovanie hospodárnosti dodávky teplej vody

Release Date: 01.11.2006

06 1012 Withdrawn

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Spotrebiče s tepelným príkonom najviac 70 kW a s objemom úžitkovej vody do 300 l. Časť 2: Posudzovanie spotreby energie

Release Date: 01.11.2006

07 0707 Withdrawn

Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Osobitné požiadavky na kondenzačné kotly s menovitým tepelným príkonom väčším ako 70 kW, ale najviac 1000 kW

Release Date: 01.01.2007

06 1015 Withdrawn

Elektrické vybavenie neelektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Požiadavky na bezpečnosť

Release Date: 01.04.2007

06 1411 Withdrawn

Prietokové ohrievače vody s atmosférickými horákmi na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody

Release Date: 01.04.2007

36 1055 Withdrawn

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-67: Osobitné požiadavky na stroje na ošetrovanie a čistenie podláh na priemyselné a komerčné použitie

Release Date: 01.04.2007

06 1414 Withdrawn

Zásobníkové ohrievače vody na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody určené pre domácnosť (obsahuje Zmeny A1:1999 a A2:2000)

Release Date: 01.04.2007

Dotaz zabral 0,420s.