Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.140.65

Počet záznamov: 101

Back
36 1050 Withdraw

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Vydanie: 01.11.2001

36 1050 Withdraw

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Vydanie: 01.11.2001

36 1055 Withdraw

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Vydanie: 01.11.2001

06 1411 Withdraw

Prietokové ohrievače vody s atmosférickými horákmi na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody

Vydanie: 01.11.2001

06 1411 Withdraw

Prietokové ohrievače vody s atmosférickými horákmi na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody

Vydanie: 01.08.2002

06 1015 Withdraw

Elektrické vybavenie neelektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Požiadavky na bezpečnosť

Vydanie: 01.09.2002

36 1055 Withdraw

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Vydanie: 01.12.2002

36 1055 Withdraw

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Vydanie: 01.04.2003

36 1055 Withdraw

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-35: Osobitné požiadavky na prietokové ohrievače vody

Vydanie: 01.08.2003

36 1055 Withdraw

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Vydanie: 01.06.2004

36 1077 Withdraw

Metódy na meranie spotreby energie elektrických ohrievačov vody a na informáciu používateľov o nej

Vydanie: 01.11.2004

06 1411 Withdraw

Prietokové ohrievače vody s atmosférickými horákmi na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody

Vydanie: 01.01.2005

36 1055 Withdraw

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-67: Osobitné požiadavky na stroje na ošetrovanie a čistenie podláh na priemyselné a komerčné použitie

Vydanie: 01.03.2005

36 1055 Withdraw

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-67: Osobitné požiadavky na stroje na ošetrovanie a čistenie podláh na priemyselné a komerčné použitie

Vydanie: 01.03.2005

06 1411 Withdraw

Prietokové ohrievače vody s atmosférickými horákmi na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody

Vydanie: 01.06.2006

36 1055 Withdraw

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-67: Osobitné požiadavky na stroje na ošetrovanie a čistenie podláh na priemyselné a komerčné použitie

Vydanie: 01.09.2006

06 1012 Withdraw

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Spotrebiče s tepelným príkonom najviac 70 kW a s objemom úžitkovej vody do 300 l. Časť 1: Posudzovanie hospodárnosti dodávky teplej vody

Vydanie: 01.11.2006

06 1012 Withdraw

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Spotrebiče s tepelným príkonom najviac 70 kW a s objemom úžitkovej vody do 300 l. Časť 2: Posudzovanie spotreby energie

Vydanie: 01.11.2006

07 0707 Withdraw

Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Osobitné požiadavky na kondenzačné kotly s menovitým tepelným príkonom väčším ako 70 kW, ale najviac 1000 kW

Vydanie: 01.01.2007

06 1015 Withdraw

Elektrické vybavenie neelektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Požiadavky na bezpečnosť

Vydanie: 01.04.2007

06 1411 Withdraw

Prietokové ohrievače vody s atmosférickými horákmi na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody

Vydanie: 01.04.2007

Dotaz zabral 0,337s.