Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.160.20

Number of records: 10

Back
33 2000 Valid

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-714: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Vonkajšie svetelné inštalácie

Release Date: 01.02.2013

36 0074 Valid

Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská

Release Date: 01.10.2015

36 0600 Withdrawn

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 7 - Prenosné svietidlá do záhrad

Release Date: 01.07.1994

36 0600 Withdrawn

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 7 - Prenosné svietidlá do záhrad

Release Date: 01.09.1997

36 0600 Withdrawn

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 7 - Prenosné svietidlá do záhrad

Release Date: 01.07.2001

36 0600 Withdrawn

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 7 - Prenosné svietidlá do záhrad

Release Date: 01.07.2001

34 8340 Withdrawn

Osvetľovacie stožiare. Časť 3-1: Návrh a overenie. Špecifikácia pre charakteristické zaťaženia

Release Date: 01.12.2002

34 8340 Withdrawn

Osvetľovacie stožiare. Časť 3-2: Návrh a overenie. Overenie skúškami

Release Date: 01.12.2002

36 0066 Withdrawn

Elektrické inštalácie pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu na letiskách. Údržba sériových obvodov s konštantným prúdom leteckých pozemných návestí

Release Date: 01.08.2003

36 0074 Withdrawn

Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská

Release Date: 01.08.2014

Dotaz zabral 0,453s.