Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 93

Number of records: 1894

Back
27 3205 Valid

Nákladné lanové dráhy. Projektovanie, konštruovanie, skúšanie a prevádzka

Release Date: 28.11.1966

72 1018 Valid

Laboratórne stanovenie relatívnej uľahlosti nesúdržných zemín

Release Date: 03.04.1970

72 1021 Valid

Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách

Release Date: 03.04.1970

72 1022 Valid

Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách

Release Date: 03.04.1970

27 3200 Valid

Lanové dráhy. Visuté nákladné lanové dráhy. Základné parametre

Release Date: 05.01.1972

73 6814 Valid

Navrhovanie priehrad. Hlavné parametre a vybavenie

Release Date: 29.06.1972

73 6506 Valid

Zaťaženie vodohospodárskych stavieb ľadom

Release Date: 31.08.1972

73 6200 Valid

Mostné názvoslovie

Release Date: 15.01.1975

73 6850 Valid

Sypané priehradné hrádze

Release Date: 10.03.1975

72 1007 Valid

Meranie priehybu vozoviek pákovým priehybomerom

Release Date: 25.03.1975

73 6405 Valid

Projektovanie električkových tratí

Release Date: 18.07.1975

72 2070 Valid

Popolček na podkladné vrstvy vozoviek spevnených cementom

Release Date: 02.04.1976

73 3052 Valid

Násypy, zásypy a obsypy z popola a popolčeka

Release Date: 02.04.1976

73 6180 Valid

Hmoty na ošetrovanie povrchu čerstvého betónu

Release Date: 04.08.1976

73 6200 Valid

Mostné názvoslovie

Release Date: 01.05.1977

73 6824 Valid

Malé vodné nádrže

Release Date: 23.06.1978

73 6209 Valid

Zaťažovacie skúšky mostov

Release Date: 12.04.1979

73 6824 Valid

Malé vodné nádrže

Release Date: 01.08.1980

73 6822 Valid

Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi

Release Date: 08.09.1981

73 6200 Valid

Mostné názvoslovie

Release Date: 01.04.1983

72 1027 Valid

Laboratórne stanovenie stlačiteľnosti zemín v edometri

Release Date: 26.08.1983

Dotaz zabral 0,405s.