Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 93.020

Počet záznamov: 255

Back
72 1018 Valid

Laboratórne stanovenie relatívnej uľahlosti nesúdržných zemín

Vydanie: 03.04.1970

72 1021 Valid

Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách

Vydanie: 03.04.1970

72 1022 Valid

Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách

Vydanie: 03.04.1970

73 3052 Valid

Násypy, zásypy a obsypy z popola a popolčeka

Vydanie: 02.04.1976

72 1027 Valid

Laboratórne stanovenie stlačiteľnosti zemín v edometri

Vydanie: 26.08.1983

01 3460 Valid

Výkresy inžinierskych stavieb. Spoločné požiadavky na výkresy inžinierskych stavieb

Vydanie: 28.03.1985

73 1020 Valid

Navrhovanie základov točivých strojov

Vydanie: 03.10.1985

73 3050 Valid

Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

Vydanie: 11.08.1986

72 1022 Valid

Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách

Vydanie: 01.09.1986

73 1002 Valid

Pilotové základy

Vydanie: 26.10.1987

72 1015 Valid

Laboratórne stanovenie zhutniteľnosti zemín

Vydanie: 21.11.1988

72 1191 Valid

Skúšanie miery namŕzavosti zemín

Vydanie: 05.12.1988

72 1019 Valid

Laboratórne stanovenie zmršťovania zemín

Vydanie: 09.06.1989

72 1020 Valid

Laboratórne stanovenie priepustnosti zemín

Vydanie: 14.05.1990

73 3050 Valid

Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

Vydanie: 01.05.1991

72 1016 Valid

Laboratórne stanovenie pomeru únosnosti zemín (CBR)

Vydanie: 01.12.1992

72 1026 Valid

Laboratórne stanovenie šmykovej pevnosti zemín vrtuľkovou skúškou

Vydanie: 01.12.1992

73 3055 Valid

Stavba ciest. Využitie hlušín v cestnom staviteľstve

Vydanie: 01.01.1996

73 1010 Valid

Názvoslovie a značky v geotechnike

Vydanie: 01.03.1997

73 3050 Valid

Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

Vydanie: 01.12.1999

73 0593 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Tepelnotechnický návrh základov na predchádzanie zdvihnutiu spôsobenému mrazom (ISO 13793:2001)

Vydanie: 01.01.2002

Dotaz zabral 0,397s.