Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 93.080

Number of records: 973

Back
72 1007 Valid

Meranie priehybu vozoviek pákovým priehybomerom

Release Date: 25.03.1975

72 2070 Valid

Popolček na podkladné vrstvy vozoviek spevnených cementom

Release Date: 02.04.1976

73 6180 Valid

Hmoty na ošetrovanie povrchu čerstvého betónu

Release Date: 04.08.1976

73 6170 Valid

Meranie dynamických charakteristík vozoviek metódou fázových rýchlostí

Release Date: 17.02.1984

01 3466 Valid

Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy cestných komunikácií

Release Date: 24.11.1986

73 6056 Valid

Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel

Release Date: 10.08.1987

73 6425 Valid

Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky

Release Date: 01.09.1994

73 6425 Valid

Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky

Release Date: 28.11.1994

73 3055 Valid

Stavba ciest. Využitie hlušín v cestnom staviteľstve

Release Date: 01.01.1996

73 6179 Valid

Rehabilitácia cementobetónových vozoviek pomocou asfaltových zmesí

Release Date: 01.10.1996

73 6132 Valid

Hutný nestmelený podklad vozovky. Mechanicky spevnená zemina

Release Date: 01.12.1996

73 6041 Valid

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobné metódy určovania akustických vlastností. Časť 3: Normalizované spektrum dopravného hluku

Release Date: 12.10.1999

34 2651 Valid

Železničné priecestné zariadenia

Release Date: 01.11.1999

73 7011 Valid

Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Premixová sklená balotina

Release Date: 01.12.2000

72 2015 Valid

Kamenivo na stavebné účely. Umelé hutné kamenivo z trosky pre cestné staviteľstvo

Release Date: 01.09.2001

73 6050 Valid

Zariadenia proti oslneniu na pozemných komunikáciách. Časť 1: Účinnosť a funkčné charakteristiky

Release Date: 01.11.2001

73 6050 Valid

Zariadenia proti oslneniu na pozemných komunikáciách. Časť 2: Skúšobné metódy

Release Date: 01.11.2001

01 3466 Valid

Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy cestných komunikácií

Release Date: 01.12.2001

72 2020 Valid

Liaty asfalt a asfaltový mastix na vodotesné úpravy. Definície, požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.12.2001

34 8340 Valid

Osvetľovacie stožiare. Časť 5: Požiadavky na oceľové osvetľovacie stožiare

Release Date: 01.12.2002

34 8340 Valid

Osvetľovacie stožiare. Časť 6: Požiadavky na hliníkové osvetľovacie stožiare

Release Date: 01.12.2002

Dotaz zabral 0,406s.