Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 93.080.20

Number of records: 666

Back
73 6179 Valid

Rehabilitácia cementobetónových vozoviek pomocou asfaltových zmesí

Release Date: 01.10.1996

73 6132 Valid

Hutný nestmelený podklad vozovky. Mechanicky spevnená zemina

Release Date: 01.12.1996

73 7011 Valid

Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Premixová sklená balotina

Release Date: 01.12.2000

72 2020 Valid

Liaty asfalt a asfaltový mastix na vodotesné úpravy. Definície, požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.12.2001

73 6179 Valid

Rehabilitácia cementobetónových vozoviek pomocou asfaltových zmesí

Release Date: 01.06.2003

73 6162 Valid

Nátery. Skúšobné metódy. Časť 1: Množstvo a rovnomernosť naneseného spojiva a kameniva

Release Date: 01.09.2003

73 6181 Valid

Nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi. Časť 3: Laboratórna skúšobná metóda určovania porovnávacej objemovej hmotnosti a vlhkosti. Vibrostláčanie s riadenými parametrami

Release Date: 01.12.2003

73 6181 Valid

Nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi. Časť 44: Skúšobná metóda určovania koeficientu alfa vysokopecnej trosky

Release Date: 01.12.2003

73 6165 Valid

Zálievky používané za horúca. Skúšobné metódy. Časť 3: Určovanie penetrácie a navrátenie do pôvodného stavu

Release Date: 01.12.2003

73 6165 Valid

Zálievky používané za horúca. Skúšobné metódy. Časť 4: Určovanie tepelnej stálosti, zmeny hodnoty penetrácie

Release Date: 01.12.2003

73 6165 Valid

Zálievky používané za horúca. Skúšobné metódy. Časť 9: Určovanie kompatibility s asfaltovými vozovkami

Release Date: 01.12.2003

73 6165 Valid

Zálievky používané za horúca. Skúšobné metódy. Časť 11: Výroba asfaltových skúšobných telies na skúšku priľnavosti a súdržnosti

Release Date: 01.12.2003

73 6165 Valid

Zálievky používané za horúca. Skúšobné metódy. Časť 1: Určovanie objemovej hmotnosti pri 25 °C

Release Date: 01.04.2004

73 6165 Valid

Zálievky používané za horúca. Skúšobné metódy. Časť 2: Určovanie penetrácie kužeľom pri 25 °C

Release Date: 01.04.2004

73 6165 Valid

Zálievky používané za horúca. Skúšobné metódy. Časť 12: Výroba betónových skúšobných kociek na skúšku priľnavosti a súdržnosti

Release Date: 01.04.2004

73 7011 Valid

Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Premixová sklená balotina

Release Date: 01.04.2004

44 1462 Valid

Deriváty z pyrolýzy uhlia. Čiernouhoľné a živičné spojivá a podobné výrobky. Cestné asfalty. Vlastnosti a skúšobné metódy

Release Date: 01.04.2004

72 3215 Valid

Betónové obrubníky. Požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.05.2004

73 6181 Valid

Nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi. Časť 5: Laboratórna skúšobná metóda určovania porovnávacej objemovej hmotnosti a vlhkosti. Vibračný stôl

Release Date: 01.05.2004

73 6181 Valid

Nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi. Časť 40: Skúšobná metóda určovania pevnosti v ťahu hydraulicky stmelených zmesí

Release Date: 01.05.2004

73 6181 Valid

Nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi. Časť 42: Skúšobná metóda nepriameho určovania pevnosti v ťahu hydraulicky stmelených zmesí

Release Date: 01.05.2004

Dotaz zabral 0,414s.