Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 93.080.20

Počet záznamov: 658

Späť

Platná

Vydanie: 01.10.1996

SK

Rehabilitácia cementobetónových vozoviek pomocou asfaltových zmesí

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.1996

SK

Hutný nestmelený podklad vozovky. Mechanicky spevnená zemina

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2000

SK

Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Premixová sklená balotina

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2001

EN

Liaty asfalt a asfaltový mastix na vodotesné úpravy. Definície, požiadavky a skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2003

SK

Rehabilitácia cementobetónových vozoviek pomocou asfaltových zmesí

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2003

SK

Nátery. Skúšobné metódy. Časť 1: Množstvo a rovnomernosť naneseného spojiva a kameniva

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2003

EN

Nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi. Časť 3: Laboratórna skúšobná metóda určovania porovnávacej objemovej hmotnosti a vlhkosti. Vibrostláčanie s riadenými parametrami

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2003

EN

Nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi. Časť 44: Skúšobná metóda určovania koeficientu alfa vysokopecnej trosky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2003

EN

Zálievky používané za horúca. Skúšobné metódy. Časť 3: Určovanie penetrácie a navrátenie do pôvodného stavu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2003

EN

Zálievky používané za horúca. Skúšobné metódy. Časť 4: Určovanie tepelnej stálosti, zmeny hodnoty penetrácie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2003

EN

Zálievky používané za horúca. Skúšobné metódy. Časť 9: Určovanie kompatibility s asfaltovými vozovkami

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2003

EN

Zálievky používané za horúca. Skúšobné metódy. Časť 11: Výroba asfaltových skúšobných telies na skúšku priľnavosti a súdržnosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2004

EN

Zálievky používané za horúca. Skúšobné metódy. Časť 1: Určovanie objemovej hmotnosti pri 25 °C

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2004

EN

Zálievky používané za horúca. Skúšobné metódy. Časť 2: Určovanie penetrácie kužeľom pri 25 °C

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2004

EN

Zálievky používané za horúca. Skúšobné metódy. Časť 12: Výroba betónových skúšobných kociek na skúšku priľnavosti a súdržnosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2004

SK

Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Premixová sklená balotina

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2004

EN

Deriváty z pyrolýzy uhlia. Čiernouhoľné a živičné spojivá a podobné výrobky. Cestné asfalty. Vlastnosti a skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2004

SK

Betónové obrubníky. Požiadavky a skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2004

SK

Nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi. Časť 5: Laboratórna skúšobná metóda určovania porovnávacej objemovej hmotnosti a vlhkosti. Vibračný stôl

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2004

SK

Nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi. Časť 40: Skúšobná metóda určovania pevnosti v ťahu hydraulicky stmelených zmesí

Objednať normu

Dotaz zabral 0,399s.