Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 93.100

Number of records: 261

Back
27 3205 Valid

Nákladné lanové dráhy. Projektovanie, konštruovanie, skúšanie a prevádzka

Release Date: 28.11.1966

27 3200 Valid

Lanové dráhy. Visuté nákladné lanové dráhy. Základné parametre

Release Date: 05.01.1972

73 6405 Valid

Projektovanie električkových tratí

Release Date: 18.07.1975

72 3031 Valid

Betónové panely na električkové trate s blokovou koľajnicou

Release Date: 17.01.1989

72 3031 Valid

Betónové panely na električkové trate s blokovou koľajnicou

Release Date: 01.12.1990

73 6380 Valid

Železničné priecestia a priechody

Release Date: 01.02.1993

73 6380 Valid

Železničné priecestia a priechody

Release Date: 15.07.1993

27 3900 Valid

Lanové dráhy a lyžiarske vleky. Grafické značky a informačné tabule pre cestujúcich

Release Date: 01.12.1993

73 6425 Valid

Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky

Release Date: 01.09.1994

73 6425 Valid

Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky

Release Date: 28.11.1994

28 0318 Valid

Priechodné prierezy električkových tratí

Release Date: 01.04.1995

28 0337 Valid

Obrysy pre električkové vozidlá

Release Date: 01.04.1995

34 3372 Valid

Predpisy na údržbu vonkajších trakčných vedení električkových a trolejbusových tratí

Release Date: 01.06.1995

73 6405 Valid

Projektovanie električkových tratí

Release Date: 01.09.1999

73 6310 Valid

Navrhovanie železničných staníc. Základné ustanovenia

Release Date: 01.12.2001

73 6359 Valid

Nástupištia na železničných dráhach

Release Date: 01.12.2001

33 0050 Valid

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 821: Návestenie a zabezpečovacie zariadenia železníc

Release Date: 01.02.2004

73 6367 Valid

Železnice. Koľaj. Kvalifikačný systém pre zhotoviteľov prác na dráhe

Release Date: 01.01.2007

34 2660 Valid

Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov. ERTMS/ETCS. Externá signalizácia pre trate vybavené systémom ERTMS/ETCS, úroveň 2

Release Date: 01.06.2008

65 6573 Valid

Etanol ako prímes do benzínov. Určovanie vzhľadu. Vizuálna metóda

Release Date: 01.11.2009

28 0343 Valid

Železničné aplikácie. Trať. Renovácia koľajníc elektrickým oblúkom

Release Date: 01.11.2009

Dotaz zabral 0,399s.