Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 93.160

Počet záznamov: 52

Späť

Platná

Vydanie: 29.06.1972

CS

Navrhovanie priehrad. Hlavné parametre a vybavenie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 31.08.1972

CS

Zaťaženie vodohospodárskych stavieb ľadom

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.03.1975

CS

Sypané priehradné hrádze

Objednať normu

Platná

Vydanie: 23.06.1978

CS

Malé vodné nádrže

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.1980

Malé vodné nádrže

Objednať normu

Platná

Vydanie: 08.09.1981

CS

Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi

Objednať normu

Platná

Vydanie: 11.04.1985

CS

Malé vodné elektrárne. Základné požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 02.06.1986

CS

Vodohospodárske riešenie vodných nádrží

Objednať normu

Platná

Vydanie: 23.02.1987

CS

Výpočet účinkov vĺn na stavby na vodných nádržiach a zdržiach

Objednať normu

Platná

Vydanie: 17.05.1988

CS

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie využitia vodnej energie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.1988

Navrhovanie priehrad. Hlavné parametre a vybavenie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.1988

CS

Malé vodné nádrže

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.1988

Výpočet účinkov vĺn na stavby na vodných nádržiach a zdržiach

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.1989

Malé vodné elektrárne. Základné požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 04.12.1990

CS

Zaťaženie konštrukcií vodohospodárskych objektov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.1991

Vodohospodárske riešenie vodných nádrží

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1992

SK

Vodárenské čerpacie stanice

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.1992

CS

Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.1993

CS

Geotextilné filtre hydrotechnických stavieb

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.1993

CS

Navrhovanie zemných konštrukcií hydrotechnických objektov

Objednať normu

Dotaz zabral 0,404s.