Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 93.160

Number of records: 52

Back
73 6814 Valid

Navrhovanie priehrad. Hlavné parametre a vybavenie

Release Date: 29.06.1972

73 6506 Valid

Zaťaženie vodohospodárskych stavieb ľadom

Release Date: 31.08.1972

73 6850 Valid

Sypané priehradné hrádze

Release Date: 10.03.1975

73 6824 Valid

Malé vodné nádrže

Release Date: 23.06.1978

73 6824 Valid

Malé vodné nádrže

Release Date: 01.08.1980

73 6822 Valid

Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi

Release Date: 08.09.1981

73 6881 Valid

Malé vodné elektrárne. Základné požiadavky

Release Date: 11.04.1985

73 6815 Valid

Vodohospodárske riešenie vodných nádrží

Release Date: 02.06.1986

75 0255 Valid

Výpočet účinkov vĺn na stavby na vodných nádržiach a zdržiach

Release Date: 23.02.1987

75 0128 Valid

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie využitia vodnej energie

Release Date: 17.05.1988

73 6814 Valid

Navrhovanie priehrad. Hlavné parametre a vybavenie

Release Date: 01.06.1988

73 6824 Valid

Malé vodné nádrže

Release Date: 01.06.1988

75 0255 Valid

Výpočet účinkov vĺn na stavby na vodných nádržiach a zdržiach

Release Date: 01.11.1988

73 6881 Valid

Malé vodné elektrárne. Základné požiadavky

Release Date: 01.04.1989

75 0250 Valid

Zaťaženie konštrukcií vodohospodárskych objektov

Release Date: 04.12.1990

73 6815 Valid

Vodohospodárske riešenie vodných nádrží

Release Date: 01.06.1991

75 5301 Valid

Vodárenské čerpacie stanice

Release Date: 01.09.1992

75 0905 Valid

Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží

Release Date: 01.12.1992

75 2002 Valid

Geotextilné filtre hydrotechnických stavieb

Release Date: 01.05.1993

75 0290 Valid

Navrhovanie zemných konštrukcií hydrotechnických objektov

Release Date: 01.08.1993

75 0905 Valid

Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží

Release Date: 01.12.2000

Dotaz zabral 1,525s.