Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 97.040.20

Number of records: 403

Back
36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-78: Osobitné požiadavky na grily na vonkajšie použitie

Release Date: 01.12.2008

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-12: Osobitné požiadavky na ohrievacie platne a podobné spotrebiče

Release Date: 01.01.2009

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-47: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické varné kotly

Release Date: 01.03.2009

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-42: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické spotrebiče (rúry) na prípravu jedál horúcim vzduchom, parou alebo ich kombináciou

Release Date: 01.04.2009

94 4810 Valid

Riad. Tlakové hrnce na domáce používanie

Release Date: 01.04.2010

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-90: Osobitné požiadavky na komerčné mikrovlnné rúry

Release Date: 01.05.2011

06 1454 Valid

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Ražne na vonkajšie používanie vrátane kontaktných ražňov

Release Date: 01.06.2012

36 1005 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-10: Osobitné požiadavky na elektrické sporáky, rúry, grily, mikrovlnné rúry a akékoľvek ich kombinácie

Release Date: 01.07.2012

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-44: Osobitné požiadavky na elektrické žehliče

Release Date: 01.07.2012

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-25: Osobitné požiadavky na mikrovlnné rúry a kombinované mikrovlnné rúry

Release Date: 01.11.2012

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-47: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické varné kotly

Release Date: 01.12.2012

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-37: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické fritézy

Release Date: 01.12.2012

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-36: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické sporáky, rúry, platne a ich súčasti

Release Date: 01.12.2012

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-42: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické spotrebiče (rúry) na prípravu jedál horúcim vzduchom, parou alebo ich kombináciou

Release Date: 01.12.2012

06 1410 Valid

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Bezpečnosť. Časť 1-2: Spotrebiče s rúrami na pečenie a/alebo ražňami s nútenou konvekciou

Release Date: 01.01.2013

06 1410 Valid

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Bezpečnosť. Časť 1-4: Spotrebiče s jedným alebo viac horákmi vybavenými automatikou horáka

Release Date: 01.01.2013

06 1410 Valid

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-1: Bezpečnosť. Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.09.2013

36 1005 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na chladničky, konzervátory zmrazených potravín a mrazničky potravín

Release Date: 01.12.2013

06 1901 Valid

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-7: Osobitné požiadavky. Ohrievače a otočné grily

Release Date: 01.09.2014

06 1901 Valid

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-3: Osobitné požiadavky. Varné kotly

Release Date: 01.06.2015

36 1005 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na chladničky, konzervátory zmrazených potravín a mrazničky potravín

Release Date: 01.07.2015

Dotaz zabral 0,328s.