Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 97.040.20

Number of records: 403

Back
36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-78: Osobitné požiadavky na grily na vonkajšie použitie

Release Date: 01.07.2020

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-12: Osobitné požiadavky na ohrievacie platne a podobné spotrebiče

Release Date: 01.08.2020

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na stabilné sporáky, varné panely, rúry a podobné spotrebiče

Release Date: 01.08.2020

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na stabilné sporáky, varné panely, rúry a podobné spotrebiče

Release Date: 01.08.2020

36 1075 Valid

Sporákové odsávače pár. Metódy merania funkčných vlastností

Release Date: 01.11.2020

36 1075 Valid

Sporákové odsávače pár. Metódy merania funkčných vlastností

Release Date: 01.11.2020

06 1402 Valid

Metóda merania spotreby energie plynových rúr na pečenie

Release Date: 01.11.2020

06 1452 Valid

Požiadavky na vyhradené plynové spotrebiče spaľujúce LPG. Samostatné kachle vrátane kachlí so zabudovaným grilom na vonkajšie používanie

Release Date: 01.02.2021

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-47: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické varné kotly

Release Date: 01.02.2021

51 2570 Valid

Potravinárske stroje. Rotačné stojanové pece. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

Release Date: 01.06.2021

36 1056 Valid

Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry a grily. Metódy merania funkčných vlastností

Release Date: 01.09.2021

36 1056 Valid

Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 2: Varné panely. Metódy merania funkčných vlastností

Release Date: 01.09.2021

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-90: Osobitné požiadavky na komerčné mikrovlnné rúry

Release Date: 01.01.2022

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-110: Osobitné požiadavky na komerčné mikrovlnné spotrebiče so zavadzacími alebo kontaktnými aplikátormi

Release Date: 01.01.2022

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-25: Osobitné požiadavky na mikrovlnné rúry a kombinované mikrovlnné rúry

Release Date: 01.02.2022

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-25: Osobitné požiadavky na mikrovlnné rúry a kombinované mikrovlnné rúry

Release Date: 01.02.2022

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-90: Osobitné požiadavky na komerčné mikrovlnné rúry

Release Date: 01.02.2022

06 1901 Valid

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-1: Osobitné požiadavky. Horáky s otvoreným plameňom a vokové horáky

Release Date: 01.03.2022

06 1901 Valid

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-2: Osobitné požiadavky. Rúry

Release Date: 01.03.2022

06 1901 Valid

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-4: Osobitné požiadavky. Fritézy

Release Date: 01.03.2022

06 1410 Valid

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-1: Bezpečnosť. Všeobecne

Release Date: 01.03.2022

Dotaz zabral 0,423s.