Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 97.040.20

Počet záznamov: 403

Back
36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-78: Osobitné požiadavky na grily na vonkajšie použitie

Vydanie: 01.12.2008

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-12: Osobitné požiadavky na ohrievacie platne a podobné spotrebiče

Vydanie: 01.01.2009

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-47: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické varné kotly

Vydanie: 01.03.2009

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-42: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické spotrebiče (rúry) na prípravu jedál horúcim vzduchom, parou alebo ich kombináciou

Vydanie: 01.04.2009

94 4810 Valid

Riad. Tlakové hrnce na domáce používanie

Vydanie: 01.04.2010

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-90: Osobitné požiadavky na komerčné mikrovlnné rúry

Vydanie: 01.05.2011

06 1454 Valid

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Ražne na vonkajšie používanie vrátane kontaktných ražňov

Vydanie: 01.06.2012

36 1005 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-10: Osobitné požiadavky na elektrické sporáky, rúry, grily, mikrovlnné rúry a akékoľvek ich kombinácie

Vydanie: 01.07.2012

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-44: Osobitné požiadavky na elektrické žehliče

Vydanie: 01.07.2012

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-25: Osobitné požiadavky na mikrovlnné rúry a kombinované mikrovlnné rúry

Vydanie: 01.11.2012

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-47: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické varné kotly

Vydanie: 01.12.2012

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-37: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické fritézy

Vydanie: 01.12.2012

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-36: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické sporáky, rúry, platne a ich súčasti

Vydanie: 01.12.2012

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-42: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické spotrebiče (rúry) na prípravu jedál horúcim vzduchom, parou alebo ich kombináciou

Vydanie: 01.12.2012

06 1410 Valid

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Bezpečnosť. Časť 1-2: Spotrebiče s rúrami na pečenie a/alebo ražňami s nútenou konvekciou

Vydanie: 01.01.2013

06 1410 Valid

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Bezpečnosť. Časť 1-4: Spotrebiče s jedným alebo viac horákmi vybavenými automatikou horáka

Vydanie: 01.01.2013

06 1410 Valid

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-1: Bezpečnosť. Všeobecné požiadavky

Vydanie: 01.09.2013

36 1005 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na chladničky, konzervátory zmrazených potravín a mrazničky potravín

Vydanie: 01.12.2013

06 1901 Valid

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-7: Osobitné požiadavky. Ohrievače a otočné grily

Vydanie: 01.09.2014

06 1901 Valid

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-3: Osobitné požiadavky. Varné kotly

Vydanie: 01.06.2015

36 1005 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na chladničky, konzervátory zmrazených potravín a mrazničky potravín

Vydanie: 01.07.2015

Dotaz zabral 0,404s.