Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 97.040.50

Number of records: 211

Back
36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-15: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ohrievanie kvapalín

Release Date: 01.01.2022

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-15: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ohrievanie kvapalín

Release Date: 01.01.2022

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-35: Osobitné požiadavky na prietokové ohrievače vody

Release Date: 01.01.2022

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na grily, hriankovače a podobné prenosné varné spotrebiče

Release Date: 01.06.2023

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na grily, hriankovače a podobné prenosné varné spotrebiče

Release Date: 01.06.2023

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-23: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ošetrovanie pokožky alebo vlasov

Release Date: 01.08.2023

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-99: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické odsávače pár

Release Date: 01.08.2023

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-23: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ošetrovanie pokožky alebo vlasov

Release Date: 01.08.2023

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-23: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ošetrovanie pokožky alebo vlasov

Release Date: 01.08.2023

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-62: Osobitné požiadavky na elektrické umývacie drezy pre podniky verejného stravovania

Release Date: 01.12.2023

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na kuchynské stroje

Release Date: 01.01.2024

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na kuchynské stroje

Release Date: 01.02.2024

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na kuchynské stroje

Release Date: 01.02.2024

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-60: Osobitné požiadavky na vaňové víriče a bazénové víriče

Release Date: 01.03.2024

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-60: Osobitné požiadavky na vaňové víriče a bazénové víriče

Release Date: 01.03.2024

36 1186 Withdrawn

Elektromechanické a elektrotepelné spotrebiče pre domácnosť a podobné účely. Mlynčeky na kávu. Metódy skúšania funkcie

Release Date: 03.07.1981

36 1185 Withdrawn

Elektromechanické a elektrotepelné spotrebiče pre domácnosť a podobné účely. Kuchynské strojčeky. Metódy funkčných skúšok

Release Date: 16.01.1984

36 1005 Withdrawn

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Medzné hodnoty, metódy merania a vyhodnocovania hluku. Kávové mlynčeky

Release Date: 30.08.1984

36 1005 Withdrawn

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Medzné hodnoty, metódy merania a vyhodnocovania hluku. Ručné šľahače

Release Date: 30.08.1984

36 1186 Withdrawn

Elektromechanické a elektrotepelné spotrebiče pre domácnosť a podobné účely. Mlynčeky na kávu. Metódy skúšania funkcie

Release Date: 01.12.1986

36 1005 Withdrawn

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Medzné hodnoty, metódy merania a vyhodnocovania hluku. Krájače

Release Date: 23.09.1988

Dotaz zabral 0,329s.