Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 97.100.20

Počet záznamov: 96

Back
06 1461 Valid

Dekoračné kozuby na plynné palivá na tepelné pohodlie

Vydanie: 01.12.2001

70 1637 Valid

Sklo v stavebníctve. Stanovenie hodnoty energetickej bilancie. Výpočtová metóda (ISO 14438:2002)

Vydanie: 01.03.2003

06 0219 Valid

Závesné sálavé ohrievače na plynné palivá. Požiadavky na vetranie priestorov nebytových objektov

Vydanie: 01.03.2003

06 0219 Valid

Závesné sálavé ohrievače na plynné palivá. Požiadavky na vetranie priestorov nebytových objektov

Vydanie: 01.04.2003

06 1908 Valid

Samostatné konvekčné ohrievače na plynné palivá vybavené ventilátorom na prívod spaľovacieho vzduchu a/alebo odvod spalín

Vydanie: 01.10.2003

06 1461 Valid

Dekoračné kozuby na plynné palivá na tepelné pohodlie

Vydanie: 01.06.2004

06 1461 Valid

Dekoračné kozuby na plynné palivá na tepelné pohodlie

Vydanie: 01.08.2005

06 1908 Valid

Samostatné konvekčné ohrievače na plynné palivá vybavené ventilátorom na prívod spaľovacieho vzduchu a/alebo odvod spalín

Vydanie: 01.02.2006

06 1462 Valid

Zásobníkové ohrievače vody s uzatvorenou spaľovacou komorou na spaľovanie skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) určené na prípravu úžitkovej teplej vody vo vozidlách a lodiach

Vydanie: 01.03.2007

06 1905 Valid

Zabudované kachle na plynné palivá na vykurovanie viac ako jednej miestnosti

Vydanie: 01.07.2007

06 1457 Valid

Samostatné ohrievače vzduchu na plynné palivá bez odvodu spalín s tepelným príkonom najviac 6 kW

Vydanie: 01.06.2008

06 1451 Valid

Spotrebiče spaľujúce skvapalnené uhľovodíkové plyny. Ohrievače na vykurovanie domácností bez pripojenia na dymovod (vrátane ohrievačov s difúznym katalytickým spaľovaním) (Konsolidovaný text)

Vydanie: 01.07.2008

06 1462 Valid

Zásobníkové ohrievače vody s uzatvorenou spaľovacou komorou na spaľovanie skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) určené na prípravu úžitkovej teplej vody vo vozidlách a lodiach

Vydanie: 01.07.2009

06 1459 Valid

Spotrebiče spaľujúce skvapalnené uhľovodíkové plyny. Uzavreté vykurovacie zariadenia na skvapalnené uhľovodíkové plyny na zabudovanie do vozidiel a lodí

Vydanie: 01.06.2011

06 1922 Valid

Samostatné konvekčné ohrievače priestoru na plynné palivá so spaľovacou komorou otvorenou vpredu

Vydanie: 01.09.2014

36 4512 Valid

Plynové zariadenia. Kombinované zariadenia na výrobu tepelnej a elektrickej energie (CHP) s menovitým tepelným príkonom menším alebo rovnajúcim sa 70 kW

Vydanie: 01.09.2015

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-102: Osobitné požiadavky na spotrebiče spaľujúce plynné, kvapalné a pevné palivá s elektrickým pripojením

Vydanie: 01.08.2016

06 1460 Valid

Spotrebiče spaľujúce skvapalnené ropné plyny. Terasové ohrievače v tvare tienidla. Sálavé ohrievače bez pripojenia na dymovod určené do vonkajšieho prostredia alebo do prostredia s dostatočným vetraním

Vydanie: 01.01.2018

36 4512 Valid

Plynové zariadenia. Kombinované zariadenia na výrobu tepelnej a elektrickej energie (CHP) s menovitým tepelným príkonom menším alebo rovnajúcim sa 70 kW

Vydanie: 01.03.2020

06 0218 Valid

Závesné žiarivé sálavé ohrievače na plynné palivá na vykurovanie nebytových priestorov. Bezpečnosť a energetická účinnosť

Vydanie: 01.04.2020

06 1910 Valid

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou s menovitým tepelným príkonom nepresahujúcim 300 kW na vykurovanie bytových a nebytových priestorov

Vydanie: 01.04.2020

Dotaz zabral 0,406s.