Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 97.100.30

Počet záznamov: 39

Back
06 1207 Valid

Spotrebiče na vykurovanie obytných priestorov na drevené pelety. Požiadavky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.11.2006

07 0252 Valid

Horáky na spaľovanie brikiet (pelet) pre malé vykurovacie kotly. Definície, požiadavky, skúšanie a označovanie

Vydanie: 01.05.2008

06 1221 Valid

Bytové spaľovacie zariadenia na tuhé palivá. Metódy testovania emisií

Vydanie: 01.11.2009

06 1208 Valid

Akumulačné zariadenia na pevné palivá. Požiadavky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.03.2012

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-102: Osobitné požiadavky na spotrebiče spaľujúce plynné, kvapalné a pevné palivá s elektrickým pripojením

Vydanie: 01.08.2016

06 1219 Valid

Individuálne zhotovené krby na tuhé palivo

Vydanie: 01.01.2017

06 1241 Valid

Bytové spotrebiče na tuhé palivo. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.01.2019

06 1241 Valid

Bytové spotrebiče na tuhé palivo. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.04.2023

06 1241 Valid

Bytové spotrebiče na tuhé palivo. Časť 2-1: Spotrebiče na vykurovanie obytných priestorov

Vydanie: 01.04.2023

06 1241 Valid

Bytové spotrebiče na tuhé palivo. Časť 2-2: Vstavané spotrebiče vrátane otvorených krbov

Vydanie: 01.04.2023

06 1241 Valid

Bytové spotrebiče na tuhé palivo. Časť 2-3: Spotrebiče na varenie

Vydanie: 01.04.2023

06 1241 Valid

Bytové spotrebiče na tuhé palivo. Časť 2-4: Samostatné kotly s menovitým tepelným výkonom do 50 kW

Vydanie: 01.04.2023

06 1241 Valid

Bytové spotrebiče na tuhé palivo. Časť 2-6: Spotrebiče na drevené pelety

Vydanie: 01.04.2023

06 1247 Valid

Individuálne zhotovené kachľové/omietané pece. Dimenzovanie

Vydanie: 01.02.2024

06 1206 Withdraw

Spotrebiče na tuhé palivá na vykurovanie obytných priestorov. Požiadavky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.12.2002

06 1205 Withdraw

Vstavané spotrebiče na vykurovanie a kozubové vložky na tuhé palivá. Požiadavky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.12.2002

06 1205 Withdraw

Vstavané spotrebiče na vykurovanie a kozubové vložky na tuhé palivá. Požiadavky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.01.2004

72 4711 Withdraw

Stavba kachľových pecí

Vydanie: 01.05.2005

72 4712 Withdraw

Vykonanie kachliarskych prác. Terminológia

Vydanie: 01.05.2005

72 4713 Withdraw

Dimenzovanie kachľových pecí. Požiadavky

Vydanie: 01.05.2005

72 4714 Withdraw

Dimenzovanie kachľových pecí. Návod na výpočet

Vydanie: 01.05.2005

Dotaz zabral 0,407s.