Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 97.120

Number of records: 292

Back
36 1950 Valid

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.12.1998

36 1950 Valid

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.05.2001

36 1950 Valid

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.05.2001

36 1950 Valid

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.05.2001

36 1950 Valid

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.05.2001

36 1950 Valid

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.05.2001

36 1950 Valid

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.05.2001

36 1950 Valid

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.05.2001

36 7010 Valid

Audio, video a audiovizuálne systémy. Prepojenia a prispôsobovacie hodnoty. Časť 4: Konektor a prepájací kábel pre domácu digitálnu zbernicu (D2B)

Release Date: 01.08.2001

36 8010 Valid

Zvukové, obrazové a audiovizuálne systémy. Domáce digitálne zbernice (D2B)

Release Date: 01.08.2001

36 8051 Valid

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 3-1: Prehľad systému. Všeobecné technické požiadavky

Release Date: 01.08.2001

36 8051 Valid

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 8: Posudzovanie zhody výrobkov

Release Date: 01.12.2001

36 1950 Valid

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.12.2001

33 3435 Valid

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 4-1: Oddeľovacie filtre na nízke napätia. Kmeňová špecifikácia

Release Date: 01.07.2002

36 1950 Valid

Kusové skúšky riadiacich zariadení, ktoré sú predmetom súboru noriem EN 60730. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.08.2002

36 1950 Valid

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.04.2003

36 1950 Valid

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.04.2003

33 3435 Valid

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 4-4: Oddeľovacie filtre na nízke napätia. Impedančný filter

Release Date: 01.07.2003

33 3435 Valid

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 4-5: Oddeľovacie filtre na nízke napätia. Úsekový filter

Release Date: 01.07.2003

33 3435 Valid

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 4-3: Oddeľovacie filtre na nízke napätia. Vstupný filter

Release Date: 01.07.2003

36 1950 Valid

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-19: Osobitné požiadavky na elektricky poháňané ventily na olej vrátane mechanických požiadaviek

Release Date: 01.07.2003

Dotaz zabral 0,406s.