Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 97.170

Počet záznamov: 135

Späť

Platná

Vydanie: 12.09.1984

CS

Kefárske výrobky. Spoločné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2000

SK

Stomatológia. Zubné kefky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2001

EN

Elektrické holiace strojčeky na použitie v domácnosti. Metódy merania prevádzkovej spôsobilosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2004

EN

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na elektrické spotrebiče na ošetrovanie vlasov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2005

SK

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-52: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ústnu hygienu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2006

EN

Stomatológia. Ručné zubné kefky. Odolnosť trecej plochy proti ohybu (ISO 22254: 2005)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2009

SK

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-52: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ústnu hygienu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2011

SK

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-52: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ústnu hygienu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2012

SK

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-52: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ústnu hygienu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2014

EN

Stomatológia. Skríningová metóda pre potenciál erózie ústnych vôd na tvrdé zubné tkanivá (ISO 28888: 2013)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2015

SK

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-27: Osobitné požiadavky na spotrebiče určené na ožarovanie pokožky ultrafialovým a infračerveným žiarením

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2016

EN

Stomatológia. Orálne hygienické výrobky. Ústne vody (ISO 16408: 2015)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2016

SK

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na elektrické holiace strojčeky, strojčeky na strihanie vlasov a na podobné spotrebiče

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2016

SK

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na elektrické holiace strojčeky, strojčeky na strihanie vlasov a na podobné spotrebiče

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2017

EN

Stomatológia. Výrobky ústnej hygieny. Ručné zubné kefky (ISO 16409: 2016)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2017

EN

Stomatológia. Zubné pasty. Požiadavky, skúšobné metódy a označovanie (ISO 11609: 2017)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2018

EN

Metódy merania funkčných vlastností elektrických strojčekov na strihanie vlasov alebo brady určených na používanie v domácnosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2018

EN

Stomatológia. Analýza koncentrácie fluoridu vo vodných roztokoch pomocou použitia fluorido-iónovej selektívnej elektródy (ISO 19448: 2018)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2019

EN

Stomatológia. Držiaky s integrovanou dentálnou niťou (ISO 28158: 2018)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2020

EN

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na elektrické strojčeky na holenie a strihanie alebo zastrihávanie

Objednať normu Náhľad do normy

Dotaz zabral 0,394s.