Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 97.220.30

Number of records: 104

Back
94 0001 Valid

Telocvičné náradie a náčinie. Názvoslovie

Release Date: 17.01.1985

94 0306 Valid

Vybavenie telocviční. Hrazdy. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.09.2001

94 0330 Valid

Športové žinenky. Časť 5: Stanovenie trenia spodnej strany

Release Date: 01.12.2001

94 0330 Valid

Športové žinenky. Časť 6: Stanovenie trenia vrchnej strany

Release Date: 01.12.2001

94 0330 Valid

Športové žinenky. Časť 7: Stanovenie statickej tuhosti

Release Date: 01.12.2001

94 0346 Valid

Vybavenie telocviční. Rebriny, mriežkové rebríky a šplhacie rámy. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.04.2002

94 0348 Valid

Vybavenie telocviční. Kladiny. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

Release Date: 01.04.2002

94 0347 Valid

Gymnastické náradie. Kruhy. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

Release Date: 01.07.2002

94 0330 Valid

Športové žinenky. Časť 3: Žinenky na judo. Bezpečnostné požiadavky

Release Date: 01.07.2003

94 0327 Valid

Gymnastické náradie. Gymnastické debny. Požiadavky a skúšobné metódy vrátane bezpečnosti

Release Date: 01.01.2004

94 0511 Valid

Vybavenie hracích plôch. Bránky na hádzanú. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

Release Date: 01.04.2005

94 0512 Valid

Vybavenie hracích plôch. Bránky na pozemný hokej. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

Release Date: 01.04.2005

94 0513 Valid

Vybavenie hracích plôch. Zariadenie na tenis. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

Release Date: 01.04.2005

94 0518 Valid

Zariadenie hracích plôch. Zariadenie na basketbal. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

Release Date: 01.04.2006

94 0511 Valid

Vybavenie hracích plôch. Bránky na hádzanú. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

Release Date: 01.06.2006

94 0512 Valid

Vybavenie hracích plôch. Bránky na pozemný hokej. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

Release Date: 01.06.2006

94 0326 Valid

Gymnastické náradie. Bradlá s odlišnou výškou žrdí. Požiadavky a skúšobné metódy vrátane bezpečnosti

Release Date: 01.04.2009

94 0514 Valid

Vybavenie hracích plôch. Zariadenie na bedminton. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

Release Date: 01.04.2009

94 0331 Valid

Gymnastické náradie. Trampolíny. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

Release Date: 01.04.2009

94 0330 Valid

Športové žinenky. Časť 1: Žinenky na gymnastiku. Bezpečnostné požiadavky

Release Date: 01.08.2013

94 0201 Valid

Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (ISO 20957-1: 2013)

Release Date: 01.01.2014

Dotaz zabral 0,399s.