Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 97.220.30

Počet záznamov: 103

Späť

Platná

Vydanie: 17.01.1985

CS

Telocvičné náradie a náčinie. Názvoslovie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2001

SK

Vybavenie telocviční. Hrazdy. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2001

EN

Športové žinenky. Časť 5: Stanovenie trenia spodnej strany

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2001

EN

Športové žinenky. Časť 6: Stanovenie trenia vrchnej strany

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2001

EN

Športové žinenky. Časť 7: Stanovenie statickej tuhosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2002

SK

Vybavenie telocviční. Rebriny, mriežkové rebríky a šplhacie rámy. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2002

SK

Vybavenie telocviční. Kladiny. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2002

CS

Gymnastické náradie. Kruhy. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2003

CS

Športové žinenky. Časť 3: Žinenky na judo. Bezpečnostné požiadavky

Objednať normu

STN EN 916

94 0327

Platná

Vydanie: 01.01.2004

EN

Gymnastické náradie. Gymnastické debny. Požiadavky a skúšobné metódy vrátane bezpečnosti

Objednať normu

STN EN 749

94 0511

Platná

Vydanie: 01.04.2005

EN

Vybavenie hracích plôch. Bránky na hádzanú. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

Objednať normu

STN EN 750

94 0512

Platná

Vydanie: 01.04.2005

EN

Vybavenie hracích plôch. Bránky na pozemný hokej. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2005

EN

Vybavenie hracích plôch. Zariadenie na tenis. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2006

EN

Zariadenie hracích plôch. Zariadenie na basketbal. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2006

EN

Vybavenie hracích plôch. Bránky na hádzanú. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2006

EN

Vybavenie hracích plôch. Bránky na pozemný hokej. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

Objednať normu

STN EN 915

94 0326

Platná

Vydanie: 01.04.2009

EN

Gymnastické náradie. Bradlá s odlišnou výškou žrdí. Požiadavky a skúšobné metódy vrátane bezpečnosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2009

EN

Vybavenie hracích plôch. Zariadenie na bedminton. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2009

EN

Gymnastické náradie. Trampolíny. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2013

EN

Športové žinenky. Časť 1: Žinenky na gymnastiku. Bezpečnostné požiadavky

Objednať normu

Dotaz zabral 0,458s.