Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. ICS kódy

ICS kódy

Možnosť vyhľadávania technických noriem podľa zaradenia do jednotlivých ICS kódov.

01 VŠEOBECNÉ POJMY. TERMINOLÓGIA. NORMALIZÁCIA. DOKUMENTÁCIA

Načítavam...

03 SOCIOLÓGIA. SLUŽBY. ORGANIZÁCIA PODNIKOV A MANAŽMENT. ADMINISTRATÍVA. DOPRAVA

Načítavam...

07 MATEMATIKA. PRÍRODNÉ VEDY

Načítavam...

11 ZDRAVOTNÍCTVO A ZDRAVOTNÁ TECHNIKA

Načítavam...

13 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA. BEZPEČNOSŤ

Načítavam...

17 METROLÓGIA A MERANIE. FYZIKÁLNE JAVY

Načítavam...

19 SKÚŠOBNÍCTVO * Analytická chémia, viď 71.040 * Toto pole zahŕňa všeobecné normy pre skúšanie

Načítavam...

21 MECHANICKÉ SYSTÉMY A ČASTI NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE

Načítavam...

23 KVAPALINOVÉ A PLYNOVÉ SYSTÉMY A ČASTI NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE

Načítavam...

25 STROJÁRSTVO

Načítavam...

27 INŽINIERSTVO ENERGIE A PRENOSU TEPLA

Načítavam...

29 ELEKTROTECHNIKA

Načítavam...

31 ELEKTRONIKA

Načítavam...

33 Telekomunikácie. Audiotechnika a videotechnika

Načítavam...

35 INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE. KANCELÁRSKE ZARIADENIA

Načítavam...

37 TECHNIKA ZOBRAZOVANIA

Načítavam...

39 PRESNÁ MECHANIKA. KLENOTNÍCTVO

Načítavam...

43 TECHNIKA CESTNÝCH VOZIDIEL

Načítavam...

45 ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

Načítavam...

47 STAVBA LODÍ A NÁMORNÁ TECHNIKA

Načítavam...

49 LETECKÁ TECHNIKA A KOZMICKÉ DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Načítavam...

53 ZARIADENIA NA MANIPULÁCIU S MATERIÁLOM

Načítavam...

55 BALENIE

Načítavam...

59 TEXTILNÝ A KOŽIARSKY PRIEMYSEL

Načítavam...

61 ODEVNÝ PRIEMYSEL

Načítavam...

65 POĽNOHOSPODÁRSTVO

Načítavam...

67 POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA

Načítavam...

71 CHEMICKÁ TECHNOLÓGIA

Načítavam...

73 BANÍCTVO A ÚŽITKOVÉ NERASTY

Načítavam...

75 ROPA A PRÍSLUŠNÉ TECHNOLÓGIE

Načítavam...

77 METALURGIA

Načítavam...

79 SPRACOVANIE DREVA

Načítavam...

81 PRIEMYSEL SKLA A KERAMIKY

Načítavam...

83 GUMÁRSKY PRIEMYSEL A PRIEMYSEL PLASTICKÝCH HMÔT

Načítavam...

85 Papiernický priemysel

Načítavam...

87 PRIEMYSEL NÁTEROV A FARIEB

Načítavam...

91 STAVEBNÉ MATERIÁLY A STAVBY

Načítavam...

93 INŽINIERSTVO VEREJNÝCH STAVIEB

Načítavam...

95 VOJENSKÉ INŽINIERSTVO

Načítavam...

97 VEDENIE DOMÁCNOSTI. ZÁBAVA. ŠPORT

Načítavam...

99 RÔZNE

Načítavam...