Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Kontakty

Študovňa technických noriem a poskytovanie technických noriem v listinnej podobe za úhradu

0948/876 004

shop@normoff.gov.sk

Predaj: Karloveská 63,841 04 Bratislava

Poskytovanie tlačených technických noriem a publikácií na OBJEDNÁVKU za úhradu

02/20907337

0948/876 002

shop@normoff.gov.sk

Poskytovanie elektronických verzií technických noriem a STN-online za úhradu

02/20907333

02/20907334

0918/876 003

shop_pdf@normoff.gov.sk

Poskytovanie zahraničných noriem za úhradu (ČSN - české, DIN - nemecké, ASTM - americké, IEC a ISO) v listinnej podobe

02/20907333

0918/876 003

shop_pdf@normoff.gov.sk

Trvalé sledovanie zmien STN a rešeršné služby za úhradu

02/20907337

shop@normoff.gov.sk

Fakturačné údaje

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15

IČO: 30810710
IČ DPH: SK2020850711
registrácia podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH
ÚNMS SR v rámci SR nie je platiteľom DPH

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0050 0541
SWIFT: SPSRSKBA

Otváracie hodiny

Pondelok: 9:00 - 14:30
Utorok: 9:00 - 14:30
Streda: 10:00 - 15:00
Štvrtok: 9:00 - 14:30
Piatok: 9:00 - 14:00

Pracovisko: Karloveská 63,841 04 Bratislava