Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12352

STN EN 12352

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 12352
Validity: Valid
Number of pages: 32
Language:
SK
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Zariadenia na riadenie dopravy. Výstražné a bezpečnostné svetelné zariadenia
English title Traffic control equipment. Warning and safety light devices
Release Date: 01. 10. 2006
Date of withdrawal:
ICS: 93.080.30
Sorting character/National clasification code 73 6023
Level of incorporation: idt EN 12352:2006
Official Journal 09/06
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 12352:2002-07 (73 6023)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na individuálne elektricky ovládané svetelné zariadenia nazývané výstražné svetlá, vyžarujúce neprerušované alebo pravidelne prerušované svetlo jednej farby, ktoré len na základe vyžarovanej farby a polohy slúžia ako výstraha, informácia alebo usmerňovanie používateľov ciest.