Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 93.080.30

Počet záznamov: 159

Späť

Platná

Vydanie: 01.09.1994

SK

Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 28.11.1994

SK

Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 12.10.1999

SK

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobné metódy určovania akustických vlastností. Časť 3: Normalizované spektrum dopravného hluku

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.1999

SK

Železničné priecestné zariadenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2001

CS

Zariadenia proti oslneniu na pozemných komunikáciách. Časť 1: Účinnosť a funkčné charakteristiky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2001

CS

Zariadenia proti oslneniu na pozemných komunikáciách. Časť 2: Skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2003

SK

Cestné radarové rýchlomery. Technické a metrologické požiadavky. Skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2003

SK

Zariadenia proti oslneniu na pozemných komunikáciách. Časť 1: Účinnosť a funkčné charakteristiky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2004

SK

Svietidlá. Časť 2-3: Osobitné požiadavky. Svietidlá na osvetlenie ciest a ulíc

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2004

SK

Odvodňovacie žľaby pre pozemné komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a hodnotenie zhody

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2005

SK

Odvodňovacie žľaby pre pozemné komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a hodnotenie zhody

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2006

SK

Odvodňovacie žľaby pre pozemné komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a hodnotenie zhody

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2006

SK

Svietidlá. Časť 2-3: Osobitné požiadavky. Svietidlá na osvetlenie ciest a ulíc

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2006

SK

Podzemné požiarne hydranty

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2006

SK

Zariadenia na riadenie dopravy. Výstražné a bezpečnostné svetelné zariadenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2008

SK

Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2008

SK

Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 2: Výstražné dopravné majáčiky (VDM)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2008

SK

Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 3: Smerové stĺpiky a odrazky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2008

SK

Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 4: Vnútropodniková kontrola výroby

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2008

SK

Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 5: Počiatočná skúška typu

Objednať normu

Dotaz zabral 0,428s.