Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 93.080.30

Number of records: 161

Back
73 6425 Valid

Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky

Release Date: 01.09.1994

73 6425 Valid

Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky

Release Date: 28.11.1994

73 6041 Valid

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobné metódy určovania akustických vlastností. Časť 3: Normalizované spektrum dopravného hluku

Release Date: 12.10.1999

34 2651 Valid

Železničné priecestné zariadenia

Release Date: 01.11.1999

73 6050 Valid

Zariadenia proti oslneniu na pozemných komunikáciách. Časť 1: Účinnosť a funkčné charakteristiky

Release Date: 01.11.2001

73 6050 Valid

Zariadenia proti oslneniu na pozemných komunikáciách. Časť 2: Skúšobné metódy

Release Date: 01.11.2001

25 9010 Valid

Cestné radarové rýchlomery. Technické a metrologické požiadavky. Skúšobné metódy

Release Date: 01.10.2003

73 6050 Valid

Zariadenia proti oslneniu na pozemných komunikáciách. Časť 1: Účinnosť a funkčné charakteristiky

Release Date: 01.11.2003

36 0600 Valid

Svietidlá. Časť 2-3: Osobitné požiadavky. Svietidlá na osvetlenie ciest a ulíc

Release Date: 01.01.2004

73 6135 Valid

Odvodňovacie žľaby pre pozemné komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a hodnotenie zhody

Release Date: 01.05.2004

73 6135 Valid

Odvodňovacie žľaby pre pozemné komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a hodnotenie zhody

Release Date: 01.02.2005

73 6135 Valid

Odvodňovacie žľaby pre pozemné komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a hodnotenie zhody

Release Date: 01.01.2006

36 0600 Valid

Svietidlá. Časť 2-3: Osobitné požiadavky. Svietidlá na osvetlenie ciest a ulíc

Release Date: 01.01.2006

13 6630 Valid

Podzemné požiarne hydranty

Release Date: 01.09.2006

73 6023 Valid

Zariadenia na riadenie dopravy. Výstražné a bezpečnostné svetelné zariadenia

Release Date: 01.10.2006

73 7021 Valid

Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky

Release Date: 01.07.2008

73 7021 Valid

Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 2: Výstražné dopravné majáčiky (VDM)

Release Date: 01.07.2008

73 7021 Valid

Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 3: Smerové stĺpiky a odrazky

Release Date: 01.07.2008

73 7021 Valid

Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 4: Vnútropodniková kontrola výroby

Release Date: 01.07.2008

73 7021 Valid

Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 5: Počiatočná skúška typu

Release Date: 01.07.2008

73 6041 Valid

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobné metódy určovania akustických vlastností. Časť 3: Normalizované spektrum dopravného hluku

Release Date: 01.08.2008

Dotaz zabral 0,401s.