Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN CEN/TS 15231

STN CEN/TS 15231

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN CEN/TS 15231
Platnosť: Valid
Pages 35
language
EN
hard copy 17,20€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) without ability to print, with ability to copy 17,20€
c) with ability to print and copy 22,36€
Slovak title Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Mapovanie medzi prostredím Lonworks a BACnet
English title Open data communication in building automation, controls and building management - Mapping between Lonworks and BACnet
Publication date 01. 02. 2007
Withdrawal date
ICS: 35.240.99
Triediaci znak: 74 7307
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 15231:2006
Vestník: 01/07
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: