Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 35.240.99

Počet záznamov: 119

Späť

Platná

Vydanie: 01.01.2005

EN

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 2: Hardvér (ISO 16484-2: 2004)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2005

EN

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 3: Funkcie (ISO 16484-3:2005)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2006

EN

Používanie služby TeleWeb. Časť 1: Všeobecný opis

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2006

EN

Používanie služby TeleWeb. Časť 2: Metódy prenosu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2006

EN

Používanie služby TeleWeb. Časť 3: Profil superteletextu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2006

EN

Používanie služby TeleWeb. Časť 4: Profil hyperteletextu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2007

EN

Sémantika výmeny údajov podzemných vôd

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2007

EN

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Mapovanie medzi prostredím Lonworks a BACnet

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2008

EN

Ergonómia. Interakcia človek-systém. Časť 151: Pokyny na používateľské rozhranie www siete (ISO 9241-151: 2008)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2009

EN

Domáce multimediálne systémy. Prístupový kód pre digitálne práva

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2009

EN

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 5: Návod na implementáciu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2009

EN

Informačné technológie. Výučba, vzdelávanie a výcvik. Manažérstvo kvality, zabezpečovanie a metriky. Časť 1: Všeobecný prístup (ISO/IEC 19796-1: 2005)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2010

EN

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 208: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Spínacia funkcia (zariadenie typu 7)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2010

EN

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 203: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Výbojky (okrem žiariviek) (zariadenie typu 2)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2010

EN

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 204: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Nízkonapäťové halogénové žiarovky (zariadenie typu 3)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2010

EN

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 205: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Regulátor napájacieho napätia žiaroviek (zariadenie typu 4)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2010

EN

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 206: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Prevod digitálneho signálu na jednosmerné napätie (zariadenie typu 5)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2011

EN

Zariadenia zimnej údržby. Informačné systémy cestnej meteorológie. Časť 1: Komplexné definície a časti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2011

EN

Zariadenia zimnej údržby. Informačné systémy cestnej meteorológie. Časť 2: Cestná meteorológia - odporúčané pozorovanie a predpoveď

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2011

EN

Prístup k službe na základe internetového protokolu (IP) a transportného toku (TS)

Objednať normu

Dotaz zabral 0,530s.