Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 33 2000-7-740

STN 33 2000-7-740

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 33 2000-7-740
Validity: Valid
Number of pages: 20
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Elektrické inštalácie budov. Časť 7-740: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Dočasné elektrické inštalácie pre konštrukcie (stavby), prostriedky určené na zábavu a prístrešky na výstaviskách, v zábavných parkoch a v cirkusoch
English title Electrical installations of buildings Part 7-740: Requirements for special installations or locations - Temporary electrical installations for structures, amusement devices and booths at fairgrounds, amusement parks and circuses
Release Date: 01. 07. 2007
Date of withdrawal:
ICS: 91.140.50, 97.200.99
Sorting character/National clasification code 33 2000
Level of incorporation: mod IEC 60364-7-740:2000, obs HD 60364-7-740:2006
Official Journal 06/07
Amendments Zmena A11 V 02/18
Replaced by:
Repleces: STN 33 2000-7-740:2007-03
Note in Official Journal:
Subject of the standard: V tejto časti HD 60364 sa špecifikujú minimálne požiadavky na elektrickú inštaláciu slúžiace na uľahčenie vytvárania bezpečného návrhu, inštalovania a prevádzky dočasne inštalovaných prenosných alebo premiestniteľných elektrických strojov a konštrukcií. (stavieb), ktoré obsahujú elektrické zariadenia.