Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.140.50

Number of records: 356

Back
33 2130 Valid

Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody

Release Date: 26.05.1983

33 2130 Valid

Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody

Release Date: 01.04.1988

33 2130 Valid

Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody

Release Date: 01.10.1995

35 6133 Valid

Zariadenia na meranie elektrickej energie striedavého prúdu. Časť 61: Spotreba a požiadavky na napätie

Release Date: 01.05.2001

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti Kapitola 45: Ochrana pred podpätím

Release Date: 01.08.2001

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 48: Výber ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy. Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve

Release Date: 01.08.2001

33 2130 Valid

Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody

Release Date: 01.09.2002

35 6131 Valid

Meranie elektrickej energie. Výmena údajov na odčítanie elektromerov, sadzby a ovládanie zaťaženia. Časť 42: Služby fyzikálnej hladiny a postupy spojenia pri asynchrónnej výmene údajov

Release Date: 01.11.2002

35 6131 Valid

Meranie elektrickej energie. Výmena údajov na odčítanie elektromerov, sadzby a ovládanie zaťaženia. Časť 46: Hladina údajového spojenia využívajúceho protokol HDLC

Release Date: 01.11.2002

34 7411 Valid

Označovanie žíl v kábloch a ohybných šnúrach

Release Date: 01.10.2003

35 6139 Valid

Zariadenie na meranie elektrickej energie. Spoľahlivosť. Časť 11: Všeobecná koncepcia

Release Date: 01.11.2003

35 6139 Valid

Zariadenia na meranie elektrickej energie. Spoľahlivosť. Časť 21: Zber údajov o spoľahlivosti elektromerov z prevádzky

Release Date: 01.12.2003

33 1620 Valid

Revízia a skúšanie elektrických inštalácií v obytných budovách

Release Date: 01.07.2004

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie budov. Časť 7-703: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Miestnosti a kabíny so saunovými ohrievačmi

Release Date: 01.03.2006

35 6122 Valid

Meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Ovládanie sadzieb a zaťaženia. Časť 11: Osobitné požiadavky na elektronické prijímače HDO

Release Date: 01.06.2006

35 6122 Valid

Meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Ovládanie sadzieb a zaťaženia. Časť 21: Osobitné požiadavky na časové spínače

Release Date: 01.06.2006

35 6134 Valid

Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Všeobecné požiadavky, skúšky a skúšobné podmienky. Časť 21: Zariadenia na ovládanie sadzieb a zaťaženia

Release Date: 01.06.2006

35 6101 Valid

Meranie elektrickej energie. Výmena údajov na odčítanie elektromerov, na ovládanie sadzieb a zaťaženia. Slovník termínov. Časť 1: Termíny vzťahujúce sa na výmenu údajov s meracím zariadením používajúcim DLMS/COSEM

Release Date: 01.06.2006

35 6135 Valid

Meranie elektrickej energie. Predplatné systémy. Časť 31: Osobitné požiadavky. Statické elektromery na činnú energiu (triedy presnosti 1 a 2) s predplatením

Release Date: 01.08.2006

35 6133 Valid

Zariadenia na meranie elektrickej energie (AC). Osobitné požiadavky. Časť 52: Značky

Release Date: 01.08.2006

35 6139 Valid

Zariadenia na meranie elektrickej energie. Spoľahlivosť. Časť 41: Predpoveď spoľahlivosti

Release Date: 01.01.2007

Dotaz zabral 0,406s.