Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1775

STN EN 1775

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 1775
Platnosť: Valid
Pages 44
language
SK
hard copy 18,90€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) without ability to print, with ability to copy 18,90€
c) with ability to print and copy 24,57€
Slovak title Zásobovanie plynom. Plynovody na zásobovanie budov. Maximálny prevádzkový tlak menší alebo rovný 5 bar. Odporúčania na prevádzku
English title Gas supply. Gas pipework for buildings. Maximum operating pressure less than or equal to 5 bar. Functional recommendations
Publication date 01. 04. 2008
Withdrawal date
ICS: 91.140.40
Triediaci znak: 38 6408
Úroveň zapracovania: idt EN 1775:2007
Vestník: 03/08
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 1775:2000-08 (38 6408)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma určuje všeobecné odporúčania na projektovanie, výstavbu, skúšanie, uvedenie do prevádzky, prevádzku a údržbu rozvodov plynu v budovách, t. j. plynovod medzi miestom odovzdávania plynu až po pripojovacie miesto spotrebiča.