Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.140.40

Počet záznamov: 182

Späť

Platná

Vydanie: 05.05.1977

SK

Plynomery. Základné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.1987

Plynomery. Základné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.08.1987

CS

Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy vonkajšieho plynovodu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.1988

Plynomery. Základné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 19.11.1990

SK

Plynomery. Klasifikácia, základné parametre a technické požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.1991

Plynomery. Základné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2001

SK

Systémy zásobovania plynom. Regulačné zariadenia na prípojkách. Požiadavky na prevádzku

Objednať normu

STN EN 509

06 1461

Platná

Vydanie: 01.12.2001

CS

Dekoračné kozuby na plynné palivá na tepelné pohodlie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2003

SK

Plynomery. Klasifikácia, základné parametre a technické požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2003

SK

Plynomery. Základné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2004

SK

Dekoračné kozuby na plynné palivá na tepelné pohodlie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2005

SK

Dekoračné kozuby na plynné palivá na tepelné pohodlie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2006

SK

Systémy zásobovania plynom. Regulačné zariadenia na prípojkách. Požiadavky na prevádzku

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2008

SK

Zásobovanie plynom. Plynovody na zásobovanie budov. Maximálny prevádzkový tlak menší alebo rovný 5 bar. Odporúčania na prevádzku

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2009

SK

Poistné ventily na plyn pre zostavy kovových hadíc určené na pripojenie domácich spotrebičov spaľujúcich plynné palivá

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2012

EN

Plynomery. Inteligentné plynomery

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2013

EN

Príručka na implementáciu funkčných noriem vypracovaných CEN/TC 234 Plynárenská infraštruktúra. Časť 1: Všeobecne

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2013

EN

Dokument špecifikujúci plyn z hľadiska životného prostredia. Usmernenie na začlenenie do noriem za účelom minimalizovať dopad plynárenskej infraštruktúry počas celého jej životného cyklu na životné prostredie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2013

SK

Plynomery. Prepočítavacie zariadenia. Časť 2: Prepočet energie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2013

SK

Plynárenská infraštruktúra. Tlakové skúšky, uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky. Požiadavky na prevádzku

Objednať normu

Dotaz zabral 0,405s.