Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.140.40

Number of records: 183

Back
25 7860 Valid

Plynomery. Základné ustanovenia

Release Date: 05.05.1977

25 7860 Valid

Plynomery. Základné ustanovenia

Release Date: 01.07.1987

01 3464 Valid

Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy vonkajšieho plynovodu

Release Date: 10.08.1987

25 7860 Valid

Plynomery. Základné ustanovenia

Release Date: 01.04.1988

25 7859 Valid

Plynomery. Klasifikácia, základné parametre a technické požiadavky

Release Date: 19.11.1990

25 7860 Valid

Plynomery. Základné ustanovenia

Release Date: 01.03.1991

38 6430 Valid

Systémy zásobovania plynom. Regulačné zariadenia na prípojkách. Požiadavky na prevádzku

Release Date: 01.10.2001

06 1461 Valid

Dekoračné kozuby na plynné palivá na tepelné pohodlie

Release Date: 01.12.2001

25 7859 Valid

Plynomery. Klasifikácia, základné parametre a technické požiadavky

Release Date: 01.11.2003

25 7860 Valid

Plynomery. Základné ustanovenia

Release Date: 01.11.2003

06 1461 Valid

Dekoračné kozuby na plynné palivá na tepelné pohodlie

Release Date: 01.06.2004

06 1461 Valid

Dekoračné kozuby na plynné palivá na tepelné pohodlie

Release Date: 01.08.2005

38 6430 Valid

Systémy zásobovania plynom. Regulačné zariadenia na prípojkách. Požiadavky na prevádzku

Release Date: 01.02.2006

38 6408 Valid

Zásobovanie plynom. Plynovody na zásobovanie budov. Maximálny prevádzkový tlak menší alebo rovný 5 bar. Odporúčania na prevádzku

Release Date: 01.04.2008

13 4385 Valid

Poistné ventily na plyn pre zostavy kovových hadíc určené na pripojenie domácich spotrebičov spaľujúcich plynné palivá

Release Date: 01.02.2009

25 7867 Valid

Plynomery. Inteligentné plynomery

Release Date: 01.08.2012

38 6407 Valid

Príručka na implementáciu funkčných noriem vypracovaných CEN/TC 234 Plynárenská infraštruktúra. Časť 1: Všeobecne

Release Date: 01.01.2013

38 6491 Valid

Dokument špecifikujúci plyn z hľadiska životného prostredia. Usmernenie na začlenenie do noriem za účelom minimalizovať dopad plynárenskej infraštruktúry počas celého jej životného cyklu na životné prostredie

Release Date: 01.01.2013

25 7865 Valid

Plynomery. Prepočítavacie zariadenia. Časť 2: Prepočet energie

Release Date: 01.06.2013

38 6437 Valid

Plynárenská infraštruktúra. Tlakové skúšky, uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky. Požiadavky na prevádzku

Release Date: 01.07.2013

38 6460 Valid

Tlakové stanice a rozvod skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG). Technické požiadavky a bezpečnosť

Release Date: 01.07.2014

Dotaz zabral 0,407s.