Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12899-5

STN EN 12899-5

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 12899-5
Validity: Valid
Number of pages: 16
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 5: Počiatočná skúška typu
English title Fixed, vertical road traffic signs. Part 5: Initial type testing
Release Date: 01. 07. 2008
Date of withdrawal:
ICS: 93.080.30
Sorting character/National clasification code 73 7021
Level of incorporation: idt EN 12899-5:2007
Official Journal 06/08
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto 5. časť EN 12899 opisuje požiadavky na počiatočnú skúšku typu (Initial Type Testing - ITT) pre čas-ti 1, 2 a 3 EN 12899.