Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 60335-2-50/Zmena A1

STN EN 60335-2-50/Zmena A1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 60335-2-50/Zmena A1
Validity: Valid
Number of pages: 8
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-50: Osobitné požiadavky na elektricky vyhrievané výdajné stoly pre podniky verejného stravovania
English title Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-50: Particular requirements for commercial electric bains-marie
Release Date: 01. 09. 2008
Date of withdrawal:
ICS: 97.040.20
Sorting character/National clasification code 36 1055
Level of incorporation: idt IEC 60335-2-50:2002/A1:2007, idt EN 60335-2-50:2003/A1:2008
Official Journal 08/08
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto medzinárod. norma sa vzťahuje na bezpečnosť elektricky vyhrievaných výdajných stolov pre podniky verejného stravovania.