Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1991-1-6/Zmena NA

STN EN 1991-1-6/Zmena NA

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 1991-1-6/Zmena NA
Platnosť: Valid
Pages 8
language
SK
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia počas výstavby
English title Eurocode 1:Actions on structures.Part 1-6:General actions.Actions during execution
Publication date 01. 10. 2008
Withdrawal date
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/08
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1991-1-6 poskytuje princípy a všeobecné pravidlá na určenie zaťažení, ktoré sa uvažujú počas zhotovovania budov a inžinierskych stavieb.