Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.010.30

Počet záznamov: 315

Späť

Platná

Vydanie: 01.10.2000

SK

Ložiská v stavebníctve. Časť 9: Ochrana

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2000

SK

Ložiská v stavebníctve. Časť 11: Preprava, skladovanie a montáž

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2001

SK

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie vzájomnej priľnavosti ocele na určenie vlastností lepidiel na stavebné účely

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2001

SK

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Meranie prídržnosti pri odtrhových skúškach

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2001

EN

Rolety na strešné okná. Odolnosť proti zaťaženiu snehom. Skúšobná metóda

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2002

CS

Ložiská v stavebníctve. Časť 1: Všeobecné pravidlá navrhovania

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2004

EN

Ložiská v stavebníctve. Časť 2: Klzné prvky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2004

EN

Ložiská v stavebníctve. Časť 6: Kyvné ložiská

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2004

SK

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemové hmotnosti, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia pozemných stavieb. Národná príloha

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2004

SK

Ložiská v stavebníctve. Časť 7: Kalotové a cylindrické ložiská s PTFE

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2005

SK

Ložiská v stavebníctve. Časť 4: Valcové ložiská

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2005

EN

Ložiská v stavebníctve. Časť 3: Elastomérové ložiská

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2005

EN

Ložiská v stavebníctve. Časť 5: Hrncové ložiská

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2005

SK

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2005

SK

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2006

SK

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2006

SK

Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2006

SK

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2006

SK

Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2006

SK

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom

Objednať normu

Dotaz zabral 0,407s.