Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12068/Oprava Oa

STN EN 12068/Oprava Oa

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 12068/Oprava Oa
Validity: Valid
Number of pages:
Language:
SK
Paper: 0,00€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 0,00€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 0,00€
c) With ability to print and copy (printscreen) 0,00€
Slovak title Katodická ochrana. Vonkajšie organické povlaky na ochranu proti korózii v zemi alebo vo vode uložených oceľových potrubí a používané pri pôsobení katodickej ochrany. Páskové a zmršťovacie materiály
English title Cathodic protection. External organic coatings for the corrosion protection of buried or immersed steel pipelines used in conjunction with cathodic protection. Tapes and shrinkable materials
Release Date: 01. 11. 2008
Date of withdrawal:
ICS: 23.040.90, 23.040.99, 25.220.60, 77.060, 97.060
Sorting character/National clasification code 03 8333
Level of incorporation:
Official Journal 10/08
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal: V názve normy sa výraz "katodická" opravuje na "katódová" (vo všetkých tvaroch).
Subject of the standard: Táto európska norma stanovuje požiadavky a skúšobné metódy pre organické izolácie páskové alebo smršťovacie materiály pre ochranu proti korózii ocelových potrúb.