Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1317-5+A1

STN EN 1317-5+A1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1317-5+A1
Validity: Withdrawn
Number of pages: 28
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá (Konsolidovaný text)
English title Road restraint systems. Part 5: Product requirements and evaluation of conformity for vehicle restraint systems
Release Date: 01. 01. 2009
Date of withdrawal: 01. 01. 2013
ICS: 13.200, 93.080.30
Sorting character/National clasification code 73 6030
Level of incorporation: idt EN 1317-5:2007+A1:2008
Official Journal 12/08
Amendments
Replaced by: STN EN 1317-5+A2:2012-09 (73 6030)
Repleces: STN EN 1317-5:2007-08 (73 6030)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Tento dokument špecifikuje požiadavky na hodnotenie zhody týchto záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá: a)zvodidiel; b)tlmičov nárazu; c)koncoviek (len čo sa ENV 1317-4 vydá ako EN); d)priechodných prvkov (len čo sa ENV 1317-4 vydá ako EN); e) zábradľových zvodidiel/zábradlí (aj mostných) (iba vo funkcii zachytenia vozidla).